Vrijwilligerspenning voor Leen de Kramer

 De heer ir. L.G. (Leen)
de Kramer krijgt de vrijwilligerspenning van gemeente Helmond. Hij ontvangt
deze onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de Stichting Leergeld
Helmond.

De uitreiking vindt plaats tijdens de afscheidsreceptie van
de heer De Kramer als voorzitter van Stichting Leergeld, op donderdag 23
januari om 16.00 uur. Locatie is restaurant De Steenoven aan de Steenovenweg 21
in Helmond. Wethouder De Leeuw-Jongejans reikt de penning uit.

 Leen de Kramer

De heer De Kramer is sinds 2006 voorzitter van Stichting
Leergeld Helmond. Deze stichting, die sinds 1996 bestaat, wil voorkomen dat schoolgaande
kinderen uit minimagezinnen niet kunnen deelnemen aan activiteiten op school en
daarbuiten. De stichting doet dat via onder andere sponsoracties en
fondsenwerving. Als voorzitter is de heer De Kramer een bindende en
stimulerende persoonlijkheid binnen deze vrijwilligersorganisatie. Onder zijn
leiding is het aantal kinderen dat de Stichting Leergeld steunt meer dan
verdubbeld, van ongeveer vijfhonderd tot ruim duizend.

Verder is de heer De Kramer tussen 1984 en 2012 actief
geweest als voorzitter van Stichting Beheer Bewonersgelden. Sinds 2012 is hij
voorzitter van Humanitas, afdeling Helmond en sinds 1985 vervult hij diverse
functies bij de Rotary, afdeling Helmond.