Gaat ‘t Speelhuis toch in de OLV-kerk blijven

Theater Speelhuis,
dat na de verwoestende theaterbrand eind 2011 tijdelijk werd gehuisvest in de
Onze Lieve Vrouwe (OLV) kerk in Helmond, blijft in de kerk. Dat stelt het
college van B en W voor aan de gemeenteraad van Helmond.

Om de kerk geschikt te
maken als permanent theater zijn verbeteringen in en rondom het kerkgebouw
nodig. De tijdelijke aanbouw met kassa’s, garderobe, toiletruimten, kleedkamers
en laad- en losruimte worden vervangen door een grotere en duurzame aanbouw.
Ook krijgt het theater een grotere foyer en een meer zichtbare en uitnodigende entree.

Bij het onderzoek naar locaties voor een permanent theater
in oktober 2013 gaf de raad al zijn voorkeur aan de OLV-kerk. De sfeer en
kwaliteit van het tijdelijke theater werden in korte tijd geliefd bij
theaterbezoekers en inwoners van Helmond. Daarnaast voorkomt de herbestemming
leegstand en verval van de kerk. Vanuit de brandverzekering van het voormalige
theater is 10,5 miljoen euro beschikbaar voor. Om aanspraak te maken op het
verzekeringsgeld moet de (ver)bouw voor eind 2016 starten.

Functionele
aanpassingen

Voor de realisatie van het tijdelijke theater in de
OLV-kerk werd genoegen genomen met een aantal beperkingen. Zo zijn de aangebouwde
ruimten voor de garderobe, kassa, artiestenzone en expeditie te klein en van
tijdelijke aard. Ook de foyer is te klein en kan niet tijdens voorstellingen
worden gebruikt. De entree en buitenruimte hebben weinig uitstraling en
bovendien is de entree slecht zichtbaar vanaf de openbare weg. Die beperkingen
moeten worden opgelost voor een goed functionerend permanent theater, stelt het
college. Het college vraagt de raad opdracht om hiervoor een plan en een
ontwerp te maken. Alleen al voor deze aanpassingen is een investering van circa
4,5 miljoen euro nodig. De Commissie
Samenleving
vergadert op 10 februari over het voorstel. De raadsbehandeling
is op 11 maart.

Optimale
exploitatie

Hierbij zijn de toevoeging van een theatercafé en aparte
ontvangstruimten voor gezelschappen niet meegerekend. In de ontwerpfase worden
deze voorzieningen wel als mogelijke optie meegenomen. Het college stelt dat,
voorafgaand aan de keuze om een theatercafé en ontvangstruimten toe te voegen,
eerst duidelijk moet zijn wat de toegevoegde waarde daarvan is voor de
exploitatie van het theater. Ook de concurrentiedruk op omliggende
horecagelegenheden speelt bij die afweging een belangrijke rol. Toevoeging van
een extra nieuwe (kleine) zaal maakt geen deel uit van het plan. De toegevoegde
waarde is te klein en de concurrentiedruk op andere zalen te hoog om een extra
zaal te rechtvaardigen.

Theater op Suytkade

De gemeenteraad besloot in oktober 2013 om – naast het
permanent maken van de OLV-kerk als theater – te onderzoeken hoe de gemeente
medewerking kan verlenen aan het particuliere initiatief voor een theater op
Suytkade, dat zich richt op grote producties met landelijke uitstraling.  De uitkomsten van dat onderzoek worden later
dit jaar in een apart voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.