Gemeentesecretaris Ad Marneffe met pensioen

Foto:

Per 1 mei vertrekt
de gemeentesecretaris van Helmond, Ad Marneffe. Hij gaat met pensioen. Marneffe
heeft 15 jaar bij de gemeente Helmond gewerkt, waarvan vier jaar als gemeente-secretaris.

Ad Marneffe: “Het is na 40 jaar werken in altijd boeiende functies tijd
voor een volgende levensfase. Ik wil meer tijd hebben voor gezin, familie en
vrijetijdsbesteding. Mijn gezondheidsproblemen van afgelopen zomer zijn mede
van invloed geweest op deze beslissing. Mijn pensioenregeling biedt mij deze
mogelijkheid. Ik heb bewust voor dit moment gekozen. We staan aan de vooravond
van een nieuw college. Dat is een goed en natuurlijk moment om het stokje over
te dragen aan iemand die de komende jaren weer met nieuwe energie leiding
geeft.”

Burgemeester Blanksma: “De gemeentesecretaris heeft de afgelopen jaren
leidinggegeven aan een organisatie die flink moest bezuinigen. Dat is prima
gelukt, ondanks de soms moeilijke keuzes die moesten worden gemaakt. Ook
speelde hij een grote rol in de regionale Peelsamenwerking, waarvan hij achter
de schermen een van de grondleggers is. En als directeur van Automotive
Facilities Brainport, een publiek-private samenwerking, heeft hij ook op
economisch gebied veel waarde gehad voor deze stad. Persoonlijk ga ik mijn
samenwerking met hem missen. Maar ik begrijp en respecteer zijn beslissing en
het moment waarop hij die neemt.”

Opvolger

De gemeente moet nu op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris. Het college
van B&W, verantwoordelijk voor de benoeming, wil de vacature zo snel
mogelijk openstellen. Wethouder Van den Heuvel (personeelszaken): “Op 19 maart
zijn de verkiezingen. Normaal gesproken treedt er dan in april een nieuw
college aan. Als alles meezit kan dit college voor de zomervakantie een nieuwe
gemeentesecretaris benoemen.”