Helmond Marketing verder zonder directeur

Foto:

In goed overleg hebben het bestuur van Helmond Marketing en zijn
directeur Cindy Ras besloten om de samenwerking per heden te beëindigen. Beide
partijen constateerden onvoldoende draagvlak en mogelijkheden om de
visie op stadsmarketing verder uit te rollen en te operationaliseren.Samen met de Gemeente Helmond zal het bestuur van Helmond Marketing zich op korte termijn beraden wat verdere en volgende stappen zijn en kunnen zijn in het kader van de te volgen strategie inzake stadsmarketing. Daarbij zullen de in het door Ras opgestelde rapport Concept Stadsmarketingbeleid gedane aanbevelingen als basis dienen.

Doelstelling is om uiterlijk eind maart de resultaten van dit overleg helder te hebben en nieuw elan te brengen in een voor Helmond en alle stakeholders haalbare en gedragen stadsmarketingstrategie . Het bestuur dankt Cindy Ras voor haar inzet en inspanningen. Zij heeft absoluut bijgedragen aan een start om stadsmarketing voor Helmond op de kaart te zetten.