Controleactie door leerplichtambtenaren

Op 28 februari,
de vrijdag voor Carnaval, houden de leerplichtambtenaren in de regio Peelland een
grote controleactie op het zogenaamde luxe-verzuim. Zij controleren bij een
aantal scholen of de leerlingen echt aanwezig zijn. Kinderen, van wie wordt
aangeven dat ze om onbekende reden niet op school zijn, worden thuis bezocht.Ongeoorloofd
wegblijven van school door een leerplichtige leerling voorafgaand of
aansluitend aan een vakantie heet ’luxe verzuim’. Als er leerlingen afwezig
zijn, dan moet de school dat melden bij de 
gemeente, die registreert het verzuim.
Tegen ouders die hun
kind(eren) onder schooltijd meenemen op vakantie wordt altijd Proces-verbaal
opgemaakt. De maximale boete hiervoor kan oplopen tot 600 euro.

Met het streng aanpakken van luxe verzuim geeft de gemeente
een duidelijk signaal af aan ouders, leerlingen en scholen. Leerlingen hebben
recht op goed onderwijs. Daar moet de school voor zorgen. Daar staat tegenover
dat ouders en de leerlingen zelf moeten zorgen dat zij aanwezig zijn, ook rond
de vakantieperiodes.

Extra verlof

Als er sprake is van gewichtige omstandigheden kan
er extra verlof worden aangevraagd. Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke
omstandigheden zoals een verhuizing, overlijden in de familie, huwelijksjubilea,
religieuze feestdagen en dergelijke. De schooldirecteur mag maximaal tien
schooldagen per schooljaar verlof geven. De verlofaanvraag moet vooraf bij de
schooldirecteur worden ingediend. Alleen bij absolute overmacht is het mogelijk
achteraf extra verlof aan te vragen. Daarvoor moeten wel bewijsstukken worden
ingeleverd. De verhindering moet wel binnen twee dagen zijn gemeld.