100 verkeersbrigadiers erbij

Foto:

Sinds afgelopen week zijn weer een kleine 100
jeugdigen opgeleid tot jeugd-verkeersbrigadier. Samen met een volwassen
verkeersbrigadier zorgen zij beurtelings dat hun schoolomgeving een stuk
veiliger wordt.

Zie het als een soort maatschappelijke stage. Alle nieuwe brigadiers zijn leerlingen van groep 7 van de basisschool. Zij lossen de leerlingen van groep 8 af , deze kunnen zich nu gaan voorbereiden op hun overstap naar het VO-onderwijs.