Vandaag gestart met aanleg Kasteelherenlaan

Foto:

Deze week start de aanleg van de
Kasteelherenlaan bij Helmond West. Deze nieuwe weg zal de Europaweg verbinden
met de Heeklaan en gaat met een onderdoorgang onder het spoor door. Het is de
bedoeling dat de nieuwe weg in 2016 klaar is.

Op de website www.helmondwest.nl is meer informatie te
vinden over de Kasteelherenlaan. Daar staat ook een filmpje, dat een goed beeld
geeft van de nieuwe weg.

Twee rotondes

Eerst wordt het
gedeelte tussen de Mierloseweg en Arbergstraat aangelegd. Dit deel moet in mei
klaar zijn. Op het kruispunt met de Cortenbachstraat komt een rotonde. De
aansluiting met de 3e Haagstraat wordt afgesloten voor het verkeer. Dit wordt
een doodlopende weg. Bij de Arbergstraat komt ook een rotonde. Deze wordt nog
niet aangelegd, omdat er op die plek nog veel bouwverkeer zal rijden tijdens de
bouw van de spoortunnel.

Afsluiting spoorwegovergang Cortenbachstraat

De onderdoorgang onder
het spoor komt te liggen ter hoogte van de spoorwegovergang Cortenbachstraat.
In het weekend van 5 en 6 april wordt deze spooroverweg gesloopt en afgesloten
voor het verkeer. Vanaf dan is het niet meer mogelijk om op die plek het spoor
over te steken, tot de nieuwe onderdoorgang klaar is. Dan kan het verkeer er
onder het spoor door rijden. De spoorwegovergang wordt afgesloten in het
weekend van 5 en 6 april, omdat er dan geen treinen rijden. De werknemers die
de overweg slopen, kunnen dan veilig hun werk doen.  Tijdens de bouw van de spoortunnel, zal ook
de Houtse Parallelweg een tijd afgesloten zijn.

Omleidingsroutes

Helmond West blijft
vanaf de Heeklaan bereikbaar via de Kanaaldijk en Eikendreef of via de
Hoofdstraat en Mierloseweg. Via die routes zijn ook het Combicentrum aan de
Mierloseweg en de Speeltuin Helmond West te bereiken. Het kruispunt met de
Mierloseweg – Binnendongenstraat wordt niet afgesloten. Dat kruispunt is vorig
jaar al aangepast en is klaar.

Bouw van de spoortunnel

Rond de zomer start
een aannemer – in opdracht van spoorbeheerder ProRail – met de bouw van de
spoortunnel. Er wordt een tunnelbak gelegd en daar overheen komen de bruggen
van het spoor, de Houtse Parallelweg en het fietspad aan de kant van de Deken
van der Hagenstraat. Het is de bedoeling dat de onderdoorgang eind 2015 klaar
is. Vervolgens wordt de Kasteelherenlaan aangesloten op de Heeklaan, ter hoogte
van de flats bij Houtsdonk, waarna de weg in gebruik genomen kan worden. Volgens
planning zal dit in 2016 het geval zijn. Bij de aansluiting op de Heeklaan komt
een kruispunt met verkeerslichten. Door de hoeveelheid verkeer op dat
kruispunt, is het niet mogelijk om daar een rotonde aan te leggen.