PvdA protesteerde op ludieke wijze

Foto:

Carnavalszaterdag werd door PvdA Helmond en PvdA Laarbeek aangegrepen voor een
ludiek protest tegen de aanleg van “de Ruit om Eindhoven”, de veelbesproken
verdubbeling van de N279 en aanleg van een nieuwe weg langs het
Wilhelminakanaal.Vanwege de te verwachten enorme toename van het voor de
gezondheid zeer schadelijke fijnstof trokken PvdA-ers, vergezeld door enkele
D66-ers, leden van werkgroep Brouwberg en van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel in
Brouwhuis en Aarle-Rixtel ten strijde met stofzuigers, vegers en kruimeldieven.

Sprekers Martin van Hees (Wijkraad Brouwberg), Kees Lutkemeijer (Stichting
Middengebied), Greet Buter (Lijstrekker PvdA Laarbeek), Pieter Verschuren
(Dorpsplatform Aarle-Rixtel) en Stijn Smeulders (PvdA Statenfractie Brabant)
informeerden niet alleen over de te verwachten overlast en toename van
gezondheidsproblemen maar hielden ook een warm pleidooi voor andere oplossingen
om knelpunten op de wegen rondom Eindhoven te voorkomen.

Zoals Stijn Smeulders
het verwoordde: als je kraan lekt of je deur klemt dan bouw je ook niet een
nieuw huis; dan los je het probleem ter plaatste op.