Blanksma coacht jonge uitvinders

Samen met 10 andere
gemeenten uit de ‘Brainport’ regio Eindhoven doet Helmond mee aan de wedstrijd
‘Jouw Slimste Idee’. Burgemeester Blanksma van den Heuvel is een van de kartrekkers
van het project.Zij vertelt waarom: ‘Onze kinderen wonen in een regio die
wereldwijd beroemd is om innovatie. Het is belangrijk dat zij weten én ervaren
hoe bijzonder het is dat zij daar onderdeel van uitmaken. Want voor hen liggen
er -op alle niveaus – later volop kansen bij de innovatieve bedrijven in hun
eigen omgeving. Gelukkig vinden de meeste kinderen techniek en innovatie erg uitdagend.
Vooral als ze de rol en waarde voor de samenleving en voor henzelf herkennen.’

De burgemeesters van de deelnemende gemeenten roepen al hun
jeugdige inwoners tot en met 12 jaar op om met een slim idee te komen: ‘Een
uitvinding die je handig, nuttig, goed of mooi vindt’. Deze opdracht is ruim
omschreven en geïnspireerd door het 100 jarig bestaan van het Philips
Natuurkundig Laboratorium, dat meteen het thema vormt van de wedstrijd. De
uitvinders van het NatLab hadden heel veel vrijheid en juist daardoor kwamen
zij met de mooiste uitvindingen, zoals de CD, het cassettebandje en het
scheerapparaat.

Alle kinderen mogen hun ideeën plaatsen op een speciale
website: www.jouwslimsteidee.nl . Daarna kunnen ze stemmen werven voor hun
ideeën. De beste inzendingen met de meeste stemmen maken kans op een plek in de
finale in De Ontdekfabriek in Eindhoven. Daar mogen de bedenkers op 19 mei,
tijdens de Dutch Technology Week, hun ideeën presenteren.

Voor scholen en verenigingen is een speciale workshop
ontwikkeld met een ‘NatLab quiz’ en een echte ‘ideeënmachine’ om kinderen op
originele ideeën te brengen. Scholen kunnen de workshop downloaden of gebruik
maken van het aanbod van een gratis workshop op school door vrijwilligers. Via
de website www.jouwslimsteidee.nl kunnen kinderen ook thuis de ideeënmachine
gebruiken en direct hun uitvinding inzenden.