34 kastanjebomen worden omgezaagd

Foto:

Gemeente Helmond
heeft voor dit jaar een aantal werkzaamheden gepland in de President
Rooseveltlaan. Het gaat om het deel tussen de Wesselmanlaan en de Jan van
Brabantlaan, ter hoogte van het Elkerliek ziekenhuis. Na de zomervakantie wordt
de rijbaan versmald, worden de voetpaden opnieuw bestraat en de fietspaden
geasfalteerd. Vooruitlopend hierop, worden op maandag 17 maart al 34
kastanjebomen omgezaagd.

De kastanjebomen aan de President Rooseveltlaan gaan in
conditie achteruit. Hoofdoorzaak hiervoor is dat er te weinig (ondergrondse)
groeiruimte is. De groeiruimte wordt vergroot door de rijbaan te versmallen en
de voet- en fietspaden aan te passen. Verder wordt de binnenste rij
kastanjebomen tussen de Wesselmanlaan en Jan van Brabantlaan gerooid en niet
vervangen. Hierdoor krijgen de bomen die blijven staan ook bovengronds meer
ruimte. De bomen tussen de Warandelaan en Jan van Brabantlaan zijn in een
slechte conditie. Deze worden omgezaagd en vervangen door nieuwe bomen.

 

Monumentale bomen

Door de nieuwe inrichting, kunnen de markante kastanjebomen
aan de Pres. Rooseveltlaan weer jaren vooruit en krijgen de nieuwe bomen de
kans om ook tot een monumentale boom uit te groeien.

 

Planning

Het versmallen van de rijbaan en verbeteren van de voet- en
fietspaden gebeurt na de zomervakantie. Ook wordt dan een gedeelte van het
riool vervangen. De bomen worden op maandag 17 maart al omgezaagd om verstoring
van flora en fauna in het voorjaar te voorkomen. Het omzagen van de bomen duurt
één dag.

 

Wegafsluiting

Tijdens het omzagen van de bomen, wordt het verkeer op de
President Rooseveltlaan geregeld met verkeersregelaars. Op het moment dat een
boom omgaat, zetten zij de straat af. Zodra de boom is opgeruimd, kan het
verkeer weer rijden. Dit kan tijdelijk tot vertraging en extra drukte leiden in
de President Rooseveltlaan. Alternatieve routes lopen via de Boerhaavelaan en
Jan van Brabantlaan. Het Elkerliek ziekenhuis blijft bereikbaar. Aan bezoekers
en patiënten wordt geadviseerd om iets eerder van huis te vertrekken, vanwege
mogelijk extra drukte in de straten rondom het ziekenhuis.