D66 Helmond gaat voor onafhankelijke (in)formateur bij coalitievorming

Foto:

Op 5 maart jl. heeft
burgemeester Blanksma alle lijsttrekkers en partijvoorzitters uitgenodigd voor
een overleg met betrekking tot de coalitievorming. D66 Helmond heeft hier een
mening over.Voorbarige
coalitieonderhandelingen vinden al geruime tijd plaats tussen diverse partijen
in Helmond en heeft te veel de schijn van achterkamertjespolitiek. Daar moeten
we vanaf om een betrouwbare overheid te zijn en te blijven. Meer transparantie
is gewenst.

Traditie is dat de grootste
partij een informateur aanwijst, die op basis van een rondgang langs de
verschillende lijsttrekkers een voorstel doet voor een coalitie. De
lijsttrekkers van deze partijen gaan dan in gesprek met elkaar met de
lijsttrekker van de grootste partij als voorzitter. Uit deze gesprekken komt een
coalitieakkoord voort, wat het college de daaropvolgende periode tot uitvoering
probeert te brengen. Deze werkwijze is achterhaald.
D66 Helmond vindt dat het
tijd wordt voor vernieuwing heeft een duidelijke visie over hoe dit proces
transparanter gemaakt kan worden. Wijs iemand aan die midden in de maatschappij
staat en de bestuursculturen van Helmond goed kent. Politieke voorkeur is niet
relevant, echter objectiviteit des te meer.
De leider van de grootste
partij formateur maken is geen transparante optie. Je mag niet verwachten dat
men enerzijds objectief het proces kan leiden en anderzijds de eigen
partijpolitieke belangen kan behartigen. D66 Helmond wenst ook hiervoor een
buitenstaander, zoals bij de informateur.
Persoonlijke verhoudingen
uit het verleden kunnen teamvorming in de weg staan. Daarom stellen wij voor pas
kandidaten naar voren te schuiven als het inhoudelijke akkoord gesloten, en
openbaar is gemaakt. Dat geeft de bewoners het vertrouwen dat hun
vertegenwoordigers niet bezig zijn met eigen belang maar met het belang van de
stad en regio. Op basis van inhoud zoeken naar de beste vertegenwoordigers in
het college is wat wij nastreven.
De kandidaten moeten van
onbesproken gedrag zijn en getoetst worden op integriteit. Ook onze burgemeester
geeft aan hier aandacht voor te vragen.
Tot slot, als politici
moeten we het lef hebben ons kwetsbaar op te stellen, roepen dat we alle
wijsheid in pacht hebben is niet meer van deze tijd. Wij willen nu vooruit met
de inwoners van onze stad en dat begint met vertrouwen.