Nieuw meldpunt overlast

Foto:

Vanaf vandaag,
woensdag 12 maart, is het Meldpunt Overlast van de gemeente Helmond bereikbaar.
Op www.helmond.nl (menu ‘snel naar’) en via
telefoonnummer 14 0492 kunnen inwoners van Helmond overlast melden. Voor acute
situaties blijft de politie het eerste aanspreekpunt.

Inwoners van Helmond kunnen een melding digitaal of
telefonisch doorgeven. Digitaal via de website. Telefonisch op 14 0492. Dit
telefoonnummer is op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereikbaar. Een
melding is niet anoniem. Na een melding wordt er binnen drie werkdagen contact
opgenomen met de melder. Samen wordt er naar vervolgstappen gekeken.

Samen

Het Meldpunt Overlast is een gemeentelijk meldpunt. Het
Meldpunt Overlast werkt nauw samen met haar partners in de stad om overlast zo
goed mogelijk te bestrijden. Dit zijn onder andere politie,
woningbouwvereniging, maatschappelijk werk, opbouwwerk, jongerenwerk,
verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Acute overlast melden

Bij acute overlastmeldingen, bijvoorbeeld overlast waarbij
politie-inzet noodzakelijk is, is de politie het eerste aanspreekpunt. De
gemeente benadrukt dat men in dergelijke gevallen direct de meldkamer van de
politie moet bellen via 0900 88 44.

Huiselijk geweld

Heeft een inwoner het vermoeden van of informatie over
huiselijk geweld in zijn omgeving? Dan roept de gemeente op om in ieder geval
iets te doen met die informatie. Dat kan zijn via 112 (voor noodsituaties), via
het politienummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Ook bij
het Steunpunt Huiselijk Geweld kan men informeren wat te doen.

Meldpunt in het kort

Het gemeentelijke Meldpunt Overlast maakt het melden van
overlast makkelijker voor de inwoners van Helmond. Dit meldpunt is het centrale
punt waar inwoners van Helmond terecht kunnen wanneer zij overlast ervaren van
buren, jongeren, drugs- en alcoholgebruik of zich zorgen maken om een
volwassene of kind in hun buurt of een verwaarloosde/vereenzaamde of psychisch
verwarde buurtbewoner. Bel met tel. 14 0492 of meld digitaal.