Infoavond over alcoholverstrekking binnen Helmond

Foto:

Iedereen die meer wil weten over de nieuwe regels voor
de verstrekking van alcohol in verenigingsgebouwen, sportkantines en
wijk- en buurthuizen, is welkom op maandag 24 maart in de bibliotheek.De bibliotheek ligt aan de Watermolenwal 11 in het centrum. De informatieavond begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur zijn de deuren geopend.

Op 4 februari heeft de gemeenteraad de aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Eén van de aanpassingen in de APV betreft de regels voor de alcoholverstrekking in verenigingsgebouwen, sportkantines en wijk- en buurthuizen (paracommercie). Iedereen die meer wil weten over deze aangepaste regels voor de paracommercie, is welkom op deze informatieavond.

Regels paracommercie en leeftijdsgrens

Om 19.30 uur start het inhoudelijke programma met een toelichting op de regels rondom paracommercie en informatie over de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholverstrekking naar 18 jaar. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden

De aanwezigen namens de gemeente zijn mevrouw H. Reen (Veiligheid en Bestuurs- en Juridische Zaken), mevrouw N. van Dam (Beleidscoördinatie) en mevrouw I. Galama (Communicatie). Graag vernemen we vooraf wie aanwezig zal zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn om u aan te melden bij de mevrouw I. van Lieshout? Zij is bereikbaar via e-mail of via tel. (0492) 58 72 91.