Spooronderdoorgangen met de naam Mandela

Foto:

De onderdoorgangen
onder het spoor in Helmond krijgen de naam van een wereldburger. Het gaat om
vier bestaande onderdoorgangen en twee die nog in aanbouw zijn. Het college van
burgemeester en wethouders heeft dit besloten, op advies van de
Straatnamencommissie.

De nieuwe onderdoorgang bij station Helmond, die na het
weekend van 5 en 6 april open gaat, krijgt de naam Nelson Mandela. De
spoorwegonderdoorgang Kasteelherenlaan bij Helmond West, waarvan de bouw in de
zomer begint en die in 2016 klaar is, gaat Mahatma Gandhi heten. De
spoorwegonderdoorgang Rivierensingel bij Brouwhuis (nabij gebouw De Koning)
krijgt de naam Moeder Theresa. In Brandevoort gaat de onderdoorgang De Voort,
Alfred Nobel heten en de Brandevoortsedreef Martin Luther King. De al bestaande
naam Henri Dunanttunnel bij de Lagedijk wordt aangepast in Henri Dunant. Van
een (donkere) tunnel is immers geen sprake; het gaat om een open onderdoorgang,
zoals dat ook geldt voor de andere passages onder het spoor.

Naam van een
wereldburger

Frans Stienen, wethouder verkeer en tevens voorzitter van de
Straatnamencommissie, legt uit hoe de naamgeving tot stand is gekomen: “De
gemeenteraad heeft in januari een motie aangenomen om de naam Nelson Mandela te
verbinden aan een markante plek in Helmond. In de straatnamencommissie heb ik
die vraag van de raad breder getrokken en hebben we besloten om alle
spooronderdoorgangen in Helmond een naam te geven van een wereldburger. Op die
manier krijgen deze markante plekken in de stad nu ook een markante naam.”