Samenwerking gemeenten doormiddel van website Peel 6.1

Foto:

Peel 6.1 is nu ook online met de website www.peel6-1.nl. Er is
informatie te vinden over de Peelsamenwerking en de transities Wmo,
Jeugdzorg en Participatie. En natuurlijk het laatste nieuws,
achterliggende documenten en filmpjes.

Met deze website willen we organisaties, samenwerkingspartijen en inwoners informeren over alle ontwikkelingen rondom Peel 6.1 die nu plaatsvinden.

In Peel 6.1 werken de 6 Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in één regio samen om (nieuwe) taken op te pakken. Zo ontstaat een krachtige samenwerking die de strategische positie van de Peelregio versterkt en waar de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten gewaarborgd blijft.

Dit tegen minder kosten en een lagere kwetsbaarheid per individuele gemeenten. Er wordt toegewerkt naar een ‘nieuwe’ Peelbrede organisatie (Gemeenschappelijke Regeling) die op 1 juni 2014 van start gaat.