Werkzaamheden aan het populierenbos in Stiphout

Foto:

Op donderdag 20 en
vrijdag 21 maart worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het populierenbos nabij
de Swertpoellaan in Stiphout. Dit bos ligt vlakbij het nieuwe CPO-project aan de
Hortsedijk. In het bos zit de beschermde vogelsoort roek. Daarom wordt dit ook
wel het ‘roekenbos’ genoemd.

De eerste drie rijen populieren, gezien vanaf de woningen,
worden gerooid. Verder worden enkele populieren gesnoeid. De lagere beplanting,
die onder andere bestaat uit een aantal waardevolle boskrieken, blijft staan.
Hierdoor ontstaan een overgangszone van bewoond gebied naar het bos. Op plekken
waar onvoldoende boskrieken staan, worden nieuwe bomen geplant. Dat gebeurt in
het najaar, vanwege het plantseizoen. Om schade aan woningen en aan de rest van
het bos te voorkomen, wordt bij het zagen van de bomen een grote telescoopkraan
ingezet.

 

Bomeneffectanalyse

De woningen aan de Swertpoellaan staan pal naast het
populierenbos. De gemeente heeft een zogenaamde bomeneffectanalyse laten
uitvoeren door een extern adviesbureau. Het doel van deze analyse was om aan te
tonen hoe wonen en natuurbeleving naast elkaar mogelijk zijn met inachtneming
van de veiligheidsbelangen van alle betrokken partijen. Een ander doel was om
in beeld te brengen welke maatregelen hiervoor getroffen dienen te worden,
zonder dat dit leidt tot verstoring van de roekenkolonie. De belangrijkste
conclusie is dat een aantal bomen gerooid dient te worden om de veiligheid van
de aangrenzende woningen te kunnen garanderen. Vandaar dat de eerste drie rijen
met bomen nu omgezaagd worden.

 

Beschermde vogelsoort

Roeken zijn een beschermde vogelsoort. Ze mogen niet worden
verstoord of verjaagd. Dit geldt ook voor de aanwezige nesten, deze mogen niet
zonder ontheffing worden verwijderd. Het rooien van de bomen zal nauwelijks
invloed hebben op de roekenkolonie. Voor het rooien van de populieren is
toestemming nodig van het ministerie van Economische Zaken, in het kader van de
Boswet. Het ministerie heeft hiervoor inmiddels toestemming verleend.

 

Woonrijp maken
CPO-projecten

Nabij het Hortsedijk zijn nieuwe woningen gebouwd in
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, kortweg CPO. De bewoners zijn
daarbij zelf opdrachtgever van hun eigen nieuwbouwproject. De woningen zijn
inmiddels gerealiseerd. De komende periode laat de gemeente het CPO-project
woonrijp maken. Dit betekent dat de straten, trottoirs en groenstroken
ingericht worden.