Ecopassages worden aangepast

Foto:

Bij de President
Rooseveltlaan en Heeklaan zijn vorig jaar, ter hoogte van de Goorloop, ecopassages
aangelegd. Door deze passages kunnen dieren veilig naar de overkant. In de
eerste vier dagen van april worden er enkele aanpassingen doorgevoerd aan de
bruggen van deze ecopassages. Hierdoor wordt het rijcomfort voor de
weggebruiker vergroot.

De werkzaamheden starten op dinsdag 1 april en zijn naar
verwachting op vrijdag 4 april klaar. De wegen hoeven voor dit werk niet te
worden afgesloten. Het verkeer kan het werk om en om passeren. Dit wordt
geregeld door verkeersregelaars. Stiphout blijft dus gewoon bereikbaar via de
President Rooseveltlaan en ook op de Heeklaan tussen Helmond West en
Mierlo-Hout kan gewoon verkeer blijven rijden. Weggebruikers dienen wel
rekening te houden met enige extra reistijd.

Aanpassingen
‘bandenlijn’

Bij de President Rooseveltlaan wordt de ‘bandenlijn’ op twee
plekken aangepast. Dit is de ‘lijn’ met straatbanden, die naast het wegdek
ligt. De ‘knik’ die nu nog in de ‘bandenlijn’ zit, wordt er zoveel mogelijk uit
gehaald. Ook wordt de wegmarkering opgeschoven. De rijbaan wordt hierdoor iets
breder. Door een verschuiving van de straatbanden en de wegbelijning, wordt het
rijcomfort voor de weggebruiker vergroot. Bij de Heeklaan wordt de ‘bandenlijn’
op één plek aangepast. De situatie voldeed aan de richtlijnen, maar door de
wijziging wordt het ook hier prettiger rijden voor de automobilist.

Reacties

De afgelopen periode kwamen er bij de gemeente de nodige
reacties en vragen binnen over de manier waarop de straatbanden waren
aangebracht bij beide ecopassages. De gemeente heeft deze signalen opgepikt en
laat de situatie nu aanpassen.

Afgestemd op andere wegwerkzaamheden

De werkzaamheden worden in de eerste vier dagen van april
uitgevoerd, omdat op zondagavond 6 april de wegwerkzaamheden aan de Europaweg
van start gaan. Vanaf dat moment worden de Heeklaan en President Rooseveltlaan
gebruikt als omleidingsroutes. Ook is rekening gehouden met het feit dat vanaf
vrijdagavond 4 april de spoorwegovergang Cortenbachstraat bij Helmond West is
afgesloten. Ook bij die afsluiting geldt de Heeklaan als alternatieve route.