Vrijwilligerspenning voor drie vrijwilligers van zwemvereniging Lutra

Piet Gielen, Elma
Bogers-Janssen en Tineke van Asten-Smeehuijzen krijgen de vrijwilligerspenning
van gemeente Helmond. Zij ontvangen deze gemeentelijke onderscheiding voor hun
jarenlange inzet voor de Helmondse zwemvereniging Lutra.De uitreiking vindt plaats tijdens het vrijwilligersfeest
ter ere van het 50-jarig bestaan van zwemvereniging Lutra op zaterdag 29 maart
om 20.30 uur. De penningen worden uitgereikt door wethouder Jan van den Heuvel in
de kantine van HSV De Helm, Lagedijk 33 in Helmond.

Informatie over de
drie vrijwilligers

Piet Gielen begon zijn activiteiten voor de Helmondse
zwemvereniging Lutra als jurylid bij het synchroon-zwemmen. Sinds 1996 maakt
hij onderdeel uit van het bestuur, in de rol van secretaris. Daarnaast is hij
betrokken bij het waterpolo.

Elma Bogers-Janssen begon bij Lutra als zweminstructrice.
Vervolgens ging zij zich steeds meer bezighouden met het synchroon-zwemmen. Zo
is zij lid van synchroon-zwemcommissie en is zij actief is jurylid. In 2008
trad zij toe tot het algemeen bestuur, waar ze nu nog deel van uitmaakt.

Tineke van Asten-Smeehuijzen werd ook actief bij Lutra als
zweminstructrice. Ze richtte zich op het diploma- en gehandicaptenzwemmen. Nu
heeft zij zitting in de CREZ-commissie. Deze commissie bekommert zich om het
wel en wee van de diplomazwemmers. Daarnaast heeft zij zes jaar lang training
gegeven aan de wedstrijdploeg. Ook is zij actief bij het organiseren van de
clubkampioenschappen.