Elke weggebruiker kan een “groene golf” creëren

Foto:

Op 4 april 2014 heeft het Compass4D consortium
haar meest recente innovaties en concrete resultaten op het gebied van slimme
mobiliteit getoond op de Automotive Campus in Helmond.Het programma stond helemaal in het teken van
C-ITS (Coöperatieve Intelligente Transport Systemen) in Europese steden. Zo’n
150 internationale vertegenwoordigers van steden, overheden, Europese
Commissie, automotive industrie en gebruikers namen deel aan dit Compass4D
evenement.

Slimme mobiliteit voor een betere
leefomgeving

“Compass4d creëert een
slimme stedelijke corridor tussen Helmond en Eindhoven. De resultaten zijn direct
toepasbare diensten die de link leggen tussen onze ambities voor een levende ITS-proeftuin
enerzijds en de uitdagingen die we hebben op het gebied van mobiliteit en
leefomgeving anderzijds”; aldus burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel. 

Een sterke boodschap
voor de ondersteuning van C-ITS kwam van Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër
en rapporteur en onderhandelaar van het Europese structurele investeringsfonds:
 “C-ITS biedt ons de mogelijkheid om met
ecologische en mobiliteitsvraagstukken aan te pakken in zowel landelijke als
stedelijke regio’s. Met deze innovatieve aanpak creëren we werkgelegenheid en zorgen
we voor veiliger, efficiënt en schoner vervoer.”

Investeren in mobiliteit

Compass4D rolt internationale
identieke ICT-diensten uit in 7 Europese steden. In Helmond zet Compass 4D in
op een aantal diensten. Zeven vrachtwagens, 25 elektrische auto’s, vijf bussen
en vijf urgentievoertuigen worden uitgerust met slimme ITS instrumenten aan boord.
 

Helmond en de
partners van het consortium investeren al jaren in een slimme
mobiliteitsinfrastructuur. Het project FREILOT heeft de weg vrijgemaakt om
verkeersdoorstroming en de uitstoot van CO2 te verminderen voor vrachtverkeer en
brandweerwagens. In 2013 werden alle verkeerslichten en coöperatieve
infrastructuur van het FREILOT project aangepast volgens de nieuwste standaard.
Met Compass4D zullen 2 nieuwe kruispunten worden uitgerust met ITS en zullen een
aantal bestaande kruispunten in Eindhoven worden vernieuwd. Dit maakt de N270
als slimme C-ITS corridor tussen Eindhoven en Helmond compleet. 

“We danken Helmond
als gastheer voor dit evenement en alle partners van het consortium – steden,
bedrijven, onderzoeksinstellingen en gebruikers- voor de goede samenwerking.
ERTICO ziet in C-ITS  het potentieel om
stedelijke mobiliteit duurzamer te maken. Daarbij werken we nauw samen met
steden en partners”, aldus Hermann Meyer, CEO van ERTICO.

Klaas Rozema van
Imtech Traffic en Infra: “Met Compass 4D harmoniseren we ITS diensten in Europa
voor coöperatieve mobiliteit.

Naast Helmond zal Compass4D
de steden Bordeaux, Kopenhagen, Newcastle, Thessaloniki, Verona en Vigo voorzien
van coöperatieve ITS diensten. Deze steden staan niet alleen in dit project: Compass4D
heeft ook andere partners aangetrokken. Na Amsterdam Eindhoven, Tampere
(Finland) is nu ook Mechelen, als zusterstad van Helmond aangesloten. Tot slot
is ook het nationale programma Connecting Mobility van Rijkswaterstaat onlangs partner
geworden.