Elkerliek houdt patiënten krachtig en fit na chemo of bestraling

Revalideren na chemotherapie
of bestraling, is van groot belang voor het herstel van de patiënt. Werken aan
het uithoudingsvermogen en kracht opbouwen zijn belangrijke bouwstenen om weer
een gezond lichaam te krijgen.

In het Elkerliek ziekenhuis lopen verschillende
revalidatieprogramma’s waar oncologische patiënten tijdens of na de behandeling
aan deel kunnen nemen. De oncologische revalidatie is opnieuw opgezet volgens
de landelijke richtlijnen.

Bij de nieuwe opzet van oncologische revalidatie zijn verschillende
disciplines betrokken. De oncologie verpleegkundige van het Elkerliek benadert
patiënten die behandeld zijn voor kanker om deel te nemen aan het
revalidatieprogramma. Daarna volgt een gesprek bij de sportarts. Victor
Niemeijer, sportarts in het Elkerliek:”Patiënten komen altijd eerst bij mij
voor een uitgebreide intake en screening. Ik bepaal samen met de patiënt,
gekeken naar hun belastbaarheid en situatie, welke behandelaars worden
betrokken. Uiteraard de fysiotherapeut; bewegen is het uitgangspunt. Maar
daarnaast heeft de ene patiënt behoefte begeleiding door diëtist en vindt een
ander het prettig om met een psycholoog te praten. Zo bieden we dus altijd zorg
op maat.”

Motivatie

Ton Born,
fysiotherapeut:”Mensen die voordat ze kanker kregen al sportten, willen meestal
graag deelnemen aan het oncologische revalidatieprogramma. Gelukkig maar, want
het helpt ze zeker bij hun herstel. Daarnaast willen wij ook mensen die niet
graag sporten uitnodigen deel te nemen. Bij deze groep is extra winst te
behalen. Ook hen willen we helpen om weer conditie op te bouwen en krachtig te
worden. Een fit lichaam draagt bij aan het welbevinden, maar komt ook de
gezondheid ten goede.”
Ook
patiënten die in een ander ziekenhuis onder behandeling zijn, kunnen in het
Elkerliek deelnemen aan de oncologische revalidatie. Hiervoor kunnen zij
contact opnemen met de oncologie verpleegkundige.