Preventieve bestrijding van eikenprocessierups

Foto:

Ook dit voorjaar
vindt in Helmond weer een preventieve bestrijding van de eikenprocessierups
plaats. In alle wijken worden de eiken bespoten met een biologisch
bestrijdingsmiddel. Dat gebeurt zeer waarschijnlijk half april. Omdat een
succesvolle bestrijding van een aantal factoren afhankelijk is, is nu nog niet
precies aan te geven op welke dagen de bomen bespoten worden.

Op de website www.helmond.nl/rupsen
is een kaartje te vinden met de plekken waar de eiken preventief bespoten
worden. Zodra bekend is op welke dagen dat gebeurt, komt dat op die website te
staan. Ook via Twitter zal gemeente Helmond de bestrijding aankondigen. Volg de
gemeente hiervoor via @gemeentehelmond (#rupsen).

Bestrijding in de
avond en nacht

De eikenbomen worden preventief besproeid met een biologisch
bestrijdingsmiddel, dat alleen schadelijk is voor de rupsen. Het middel is in
principe ongevaarlijk voor mensen, maar de gemeente wil helemaal geen risico
nemen. Daarom wordt er binnen de bebouwde kom ’s avonds en ’s nachts gewerkt,
om te voorkomen dat de nevel op mensen terecht komt. Ook is het ’s nachts vaker
windstil, wat een van de voorwaarden is voor een succesvolle bestrijding. Er
wordt gewerkt met een grote tractor met spuitcombinatie. Doordat het werk ’s
avonds en ’s nachts uitgevoerd wordt, kan dit geluidsoverlast geven.  De medewerkers van de aannemer lopen in
beschermende kleding en de tractor is voorzien van extra licht. Zeker in de
nacht kan de verlichting overlast geven. Mensen die een gemeentelijke eik bij
hun huis hebben staan, wordt voor de zekerheid aangeraden om de ramen te
sluiten. De GGD en de wijkraden zijn op de hoogte gesteld van deze manier van
bestrijden.

Succesvolle
bespuiting

Een succesvolle preventieve bespuiting is afhankelijk van
een aantal zaken. De eikenbomen mogen nog niet te veel blad hebben, de rupsen
moeten actief zijn en al eikenbladeren eten, het moet windstil zijn en het liefst
droog of een beetje motregen.

Nesten melden

Mochten er in het zomerseizoen toch eikenprocessierupsen
zitten, dan worden deze bestreden door ze te laten plukken of weg te zuigen.
Dat gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Inwoners die nesten zien, kunnen
dit melden bij de gemeente via www.helmond.nl/rupsen
of telefoonnummer 14 0492. Ook als nesten in particuliere bomen zitten, kunnen
ze worden gemeld. De gemeente probeert de nesten binnen een week te verwijderen.
Als de rupsen in de buurt van scholen of speelplekken zitten, wordt de melding
met spoed afgehandeld. Aan inwoners wordt geadviseerd om niet zelf nesten uit
de boom te halen. De gemeente zorgt ervoor dat de rupsen gratis en op een
degelijke manier worden verwijderd.

Informatie

Meer informatie over de eikenprocessierups en de
bestrijdingsmethodes is te vinden op www.helmond.nl/rupsen.
Mensen met gezondheidsvragen kunnen bellen met de GGD via telefoonnummer 0900
36 86 868. Bij ernstige klachten is het raadzaam om contact op te nemen met de
huisarts.