De kracht van statiegeld

Foto:

Statiegeld is een effectieve manier om mensen aan te zetten om verpakkingen te recyclen en daarmee goed voor het milieu. Dat blijkt ook wel uit het sociale experimentje ‘Hoe verandert geld menselijk gedrag’ van de milieubeweging ‘Statiegeld moet blijven!’.

In het experiment, dat is vastgelegd op camera, is duidelijk te zien wat het effect van een financiële prikkel op zwerfafval is. Argeloze voorbijgangers werden geconfronteerd met een berg blikjes en flesjes zonder statiegeld, voorzien van een bord ‘gratis meenemen’. De berg afval leverde verbaasde blikken op, maar niemand voelde zich geroepen iets op te rapen. Vervolgens werd de berg vervangen door plastic flessen mét statiegeld. In korte tijd was het plein leeg.
Facebook-actie
Het filmpje is onderdeel van de actie ‘Statiegeld moet blijven’, waarbij mensen zich kunnen uitspreken voor behoud van statiegeld door de gelijknamige pagina op Facebook te liken. Bij 50.000 likes wordt de pagina bij wijze van petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. “Het doel is vooral een signaal afgeven richting politieke partijen die het statiegeld willen afschaffen”, verduidelijken de initiatiefnemers van de sympathieke actie. De landelijke fracties van politieke partijen GroenLinks, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren scharen zich achter deze actie.


Steun van milieuorganisaties
De actie krijgt veel bijval. Vooral verschillende maatschappelijke initiatieven, milieuorganisaties, goede doelen en een aantal BN’ers tonen zich betrokken door er op de actiedag aandacht aan te schenken via hun diverse social mediakanalen. Enkele ondersteunende partijen van de actie zijn Recycling Netwerk, Plastic Soup Foundation, Stichting de Noordzee en Zero Plastic Week.
Mogelijke afschaffing statiegeld
Reden voor de actie is de dreigende afschaf van de vergoeding die men krijgt voor het inleveren van plastic flessen per 1 januari 2015. Recentelijk werden er diverse tegenstrijdige kostenstudies gepubliceerd. Volgens het laatste onderzoek, uitgevoerd door CE Delft, zou statiegeld juist goedkoper zijn dan het alternatief. Waarom het systeem – dat zich door de jaren heen heeft bewezen als zeer effectief – er is, blijft echter onderbelicht in alle discussies over kosten, raamovereenkomsten en doelstellingen. “Met deze actie ontstaat er hopelijk meer ruimte voor discussie over dit aspect”, aldus ‘Statiegeld moet blijven!’.

Neem eens een kijkje op de facebookpagina van statiegeld moet blijven