Gemeenten opzoek naar slimme zorgoplossingen

Om inwoners in de toekomst de ondersteuning te blijven bieden die ze
nodig hebben, zoeken de Peelgemeenten gezamenlijk en naar slimme
hulpmiddelen voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen die gebruik
maken van mantel- en vrijwilligerszorg.

De ondersteuning staat onder druk, omdat de gemeenten minder geld krijgen voor zorg en welzijn en inwoners steeds meer zelf moeten regelen. Daarom zijn de Peelgemeenten gestart met de ‘Proeftuin Informele Zorg Peelregio’. De Peelgemeenten werken in deze proeftuin samen met de provincie Noord-Brabant.

Slimme zorg

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) stimuleert dat iedereen meedoet aan de maatschappij en zolang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Mensen die hulp nodig hebben worden vaak geholpen door mantelzorgers en/of vrijwilligers. De Peelgemeenten zorgen dat er innovatieve hulpmiddelen komen – ook wel ‘slimme zorg’ genoemd – die mensen kunnen ondersteunen en ontlasten.

Bestaande initiatieven uitrollen

De afgelopen jaren zijn er in Brabant veel initiatieven geweest rondom slimme zorg, waaronder in een aantal Peelgemeenten. Deze waren meestal lokaal en kleinschalig. Zo kent de gemeente Helmond guidohelmond.nl. Dat is een digitale wegwijzer waarmee inwoners alle informatie kunnen vinden over zorg, welzijn en wonen in Helmond. Een ander hulpmiddel is de Zorgsite (helmond.zorgsite.nl). Met deze website kunnen mensen in een besloten groep onderling de praktische (mantel)zorgtaken rond iemand regelen en berichten uitwisselen. De Zorgsite wordt gratis aangeboden aan inwoners van Helmond door de gemeente, de Zorgboog en Savant. Ook is er Zorgvoorelkaar, een online marktplaats voor vrijwillige en professionele hulp. De gemeenten Asten en Someren deden hiermee al ervaring op (zorgvoorelkaar.com/asten). De Peelgemeenten werken eraan om deze hulpmiddelen gratis toegankelijk te maken voor een grotere groep inwoners van de Peelregio.

Passend bij vragen inwoners

De gemeenten werken in het project samen met lokale partijen en initiatieven. Onderwijsinstellingen gaan helpen bij het in kaart brengen van tips en wensen van inwoners. Zo kunnen de gemeenten de bestaande hulpmiddelen verbeteren en gerichter zoeken naar nieuwe innovaties die passen bij vraagstukken van inwoners in de Peelregio.

In de Proeftuin Informele Zorg Peelregio werken de gemeenten Asten, Deurne, Helmond, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek samen met de provincie Noord-Brabant. De proeftuin maakt deel uit van het programma Zorgeconomie van de provincie Noord-Brabant. In een aantal proeftuinen onderzoekt de provincie de barrières en knelpunten voor het grootschaliger implementeren van innovatieve producten en diensten.