200 nieuwe mantelzorger bij Steunpunt Mantelzorg

Door de waarderingsactie van het Steunpunt Mantelzorg en de gemeente
Helmond hebben zich ruim 200 nieuwe mantelzorgers gemeld bij het
Steunpunt.

Mensen die als mantelzorger actief zijn of iemand kennen die mantelzorger is, konden tijdens de waarderingsactie een bon insturen voor een mooie attentie. In totaal heeft het Steunpunt Mantelzorg (LEVgroep) bijna 400 aanvragen voor dit extraatje ontvangen. Het steunpunt is vooral blij met de registratie van de nieuwe mantelzorgers. Deze mensen weten nu de weg naar het steunpunt te vinden en krijgen daar de adviezen en ondersteuning die ze vaak zo hard nodig hebben.

Steunpunt Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg geeft onder andere informatie, voorlichting, advies, begeleiding en emotionele steun en verzorgt cursussen en praktische ondersteuning. Regelmatig organiseert het steunpunt het Mantelzorgcafé en bijeenkomsten voor mantelzorgers.
Meer weten? Kijk dan op www.LEVgroep.nl onder het kopje ‘Helmond’ bij mantelzorg.

Regel uw zorgtaken met de gratis Zorgsite

Bent u mantelzorger of zorgen andere mensen voor u? Dan kan de Zorgsite u ook extra ondersteuning bieden. De Zorgsite is een handig hulpmiddel om de taken te verdelen en iedereen die helpt op de hoogte te houden van het laatste nieuws. Dat scheelt veel vragen, regelen en bellen en maakt het een stuk makkelijker om meehelpen te combineren met het eigen gezin en/of werk.
Maak uw eigen Zorgsite aan op www.helmond.zorgsite.nl

Zorg voor elkaar

Een ander handig hulpmiddel is www.zorgvoorelkaar.com/helmond. Dat is een online marktplaats voor vrijwillige en professionele hulp.