Koninklijke onderscheiding voor J. van Rijsingen

Daags voor Koningsdag
is aan zestien mensen in Helmond een lintje uitgereikt. Er is een zeventiende
persoon, aan wie door de Koning ook een koninklijke onderscheiding is
toegekend: Jan van Rijsingen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Omdat hij op 25 april in het buitenland verbleef, krijgt hij zijn
onderscheiding opgespeld op vrijdag 9 mei.

De uitreiking vindt plaats in Kasteel Helmond, Kasteelplein
1 in Helmond op vrijdag 9 mei om 17.00 uur. Burgemeester Elly Blanksma-van den
Heuvel reikt de onderscheiding uit.

Verdiensten Jan van
Rijsingen

Hieronder ziet u een overzicht van de verdiensten van de
heer Van Rijsingen:

Pionier industriële visteelt en voorzitter Nederlandse
Vereniging voor Viskwekers

De heer Van Rijsingen was jarenlang pionier op het gebied
van industriële visteelt.  Niet alleen heeft
hij aan de wieg gestaan van de kweek van vissen in gesloten kweeksystemen, ook
heeft hij deze techniek doorontwikkeld tot een internationale standaard voor
tal van vissoorten, zoals paling, steur, tilapia, Claresse© en garnalen. De
heer van Rijsingen heeft een grote bijdrage geleverd aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken, zoals: hoe om te gaan met diergeneesmiddelen in
vis, het humaan doden en het verduurzamen van gekweekte vis. Een opmerkelijke
prestatie was het op de Europese markt brengen van de nieuwe kweekvissoort
Claresse©. De heer Van Rijsingen was een van de oprichters van de Nederlandse
Vereniging van Viskwekers (NEVEVI). Van 1999 tot 2011 was hij actief als
secretaris van de Stichting Aquacultuur Zuidoost-Nederland.

Bestuurslid productschap Vis

Van 2001 tot 2007 en van 2010 tot 2012 had Jan van Rijsingen
zitting in het bestuur van het productschap Vis. In de laatste periode was hij
ook lid van het dagelijks bestuur.

Voorzitter kring Helmond van Brabants-Zeeuwse
Werkgeversvereniging

In de periode 2003-2012 was Jan van Rijsingen voorzitter van
de kring Helmond van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging. Hij zette zich
in die hoedanigheid in voor Helmond en de Peelregio en was nadrukkelijk
betrokken bij de foodsector. Zo heeft hij onder andere een rol gespeeld in de
Foodregio Helmond, het Food Connection Point en De Groene Campus. Toen hij in
2012 zijn functie als voorzitter neerlegde, kreeg hij al de stadspenning van de
stad Helmond.

Projectleider ontwikkeling Food Technology Park Brainport

Sinds 2010 is de heer Van Rijsingen onbezoldigd projectleider
van het Food Technology Park Brainport in Helmond. Hij is een
verbindingsofficier tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Zo heeft hij
De Groene Campus, de leerfabriek, het Food Technology Park Brainport, Food
Connection Point en nieuwe bedrijven van buiten de regio met elkaar in
verbinding gebracht.

Verder is Jan van Rijsingen actief in de volgende functies:

 • Voorzitter Raad van
  Commissarissen Rabobank Helmond (2005 – heden)
 • Vicevoorzitter stichting
  Food Connection Point (2006 – heden)
 • Bestuurslid stichting Food
  en Nutrition Delta (2006 – heden)
 • Lid Topteam Agri &
  Food van het ministerie van Economische Zaken (2011 – heden)
 • Gastdocent HAS te
  ’s-Hertogenbosch
 • Voorzitter stichting
  Vrienden van ORO
 • Lid Comité van Aanbeveling
  stichting Leergeld