Kent u iemand die in 2015 een koninklijke onderscheiding moet krijgen

Net als ieder jaar zullen ter gelegenheid van Koningsdag 2015 wederom
koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt. Tot 1 juli 2014 kunt u
personen aandragen die voor een lintje in aanmerking komen.

Burgemeester Blanksma-Van den Heuvel: “Graag roep ik iedereen op geschikte kandidaten onder mijn aandacht te brengen.”

Bijzonder verdienstelijk voor de samenleving

Voor een koninklijke onderscheiding komen personen in aanmerking die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Daarvan is sprake in de volgende gevallen:

  1. iemand heeft zich geruime tijd ten bate van de samenleving ingespannen of heeft anderen gestimuleerd (bijv. vrijwilligerswerk)
  2. iemand heeft een of meer bijzondere prestaties geleverd of werkzaamheden verricht die voor de samenleving bijzondere waarde hebben.

Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand in zijn hoofdfunctie gedecoreerd wordt, maar alleen wanneer de bijzondere verdiensten ook betekenis hebben voor de samenleving en niet alleen voor de betreffende onderneming of instelling.

Beoordeling

Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding heeft het Kapittel voor de Civiele Orden een belangrijke adviestaak. Dit adviesorgaan toetst alle ingediende aanvragen.

Aanvraagprocedure

Als u van oordeel bent dat er in uw omgeving iemand is, die in Helmond woont (m/v) en die zeer bijzondere actuele verdiensten voor de samenleving verricht, dan kunt u bij de burgemeester van Helmond een verzoek indienen om deze persoon voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. U kunt dat doen door een goed onderbouwde brief,  vergezeld van adhesiebrieven, op te sturen. Via de website lintjes.nl kunt u een voordrachtformulier downloaden dat bijgevoegd moet worden. Een decoratievoorstel moet vóór 1 juli 2014 worden toegezonden aan de burgemeester van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond.

Informatie

Nadere informatie over het aanvragen van een koninklijke onderscheiding kan worden ingewonnen bij mevrouw I. van der Burgh (tel. 58 71 40) of bij de heer F. Coppes (tel. 58 71 57). 

Tussentijdse aanvragen

Ook bestaat de mogelijkheid om door het jaar heen voor een verdienstelijke Helmondse burger (m/v) een koninklijke onderscheiding aan te vragen. Dergelijke aanvragen moeten minimaal 5 maanden tevoren worden ingediend bij de burgemeester van Helmond. Zie voor indienen het gestelde onder Aanvraagprocedure.