Helmond valt in de prijzen

Foto:

Helmond en de
stichting Helmond-San Marcos hebben drie awards gewonnen voor de samenwerking
met San Marcos in Nicaragua. De eerste award was voor de beste campagne. De tweede was voor het beste economisch project, de
ontwikkeling van het toerisme in San Marcos en de derde voor de bijdrage van de
stichting aan publieksmanifestaties in Helmond.

Op het Kennisfestival van het Landelijk Beraad Stedenbanden
Nederland – Nicaragua, dat op 23 en 24 mei 2014 gehouden werd, heeft Helmond de
drie awards in ontvangst mogen nemen. Helmond werkt al lange tijd samen met de
stad San Marcos in Nicaragua. Dit is het grootste land van Midden-Amerika.
Nicaragua is één van de armste landen van de wereld. Ook kent het land een
instabiele politieke situatie, zowel landelijk als bij gemeentebesturen.
Helmond ondersteunt daarom de stad San Marcos, onder meer voor beter onderwijs
en het goed besturen en beheren van een gemeente.

Diverse projecten

Gemeente Helmond werkt samen met de Stichting Helmond – San
Marcos aan een betere positie van de zusterstad San Marcos in Nicaragua. Naast
het uitvoeren van eigen projecten, wordt meegedaan aan
Millenniumdoelenprojecten met HIVOS in de campagne ‘Caminando Juntos’ en aan de
invulling van het landenprogramma Nicaragua van de Vereniging voor Nederlandse
Gemeenten (VNG). Dit laatste programma gaat over het goed besturen en beheren
van een gemeente.

Betrokken stad

Met het winnen van de awards zet Helmond zich op de kaart
als betrokken stad voor de Derde Wereld en de inwoners en het gemeentebestuur
van San Marcos in het bijzonder. Dit is mede te danken aan de inzet van de
bestuursleden van de Stichting Helmond – San Marcos en medewerkers van gemeente
Helmond, onder aanvoering van de raadscommissie Internationale Betrekkingen. Deze
erkenning is een enorme stimulans voor de komende jaren. Het bezoek van Julinda
Tellez, burgemeester van San Marcos, aan Helmond op 16 en 17 juni 2014 wordt hierdoor
nog belangrijker.