Draaiorgels zeker tot 2015 in Gaviolizaal

Foto:

Het College van B&W heeft besloten om het beheer en exploitatie van
de gemeentelijke collectie draaiorgels tot 1 januari 2016 over te dragen
aan de Stichting Draaiorgels Helmond. Tot die tijd worden de orgels
tentoongesteld in de Gaviolizaal.De stichting ontvangt hier in € 17.000,= exploitatiesubsidie voor, naast een bijdrage in de huur van € 43.000,=. Voor het wegwerken van onderhoudsachterstand aan de instrumenten is aanvullend een eenmalige investering van € 100.000,= nodig. Hiermee voert het College de wens van de Helmondse gemeenteraad uit om de draaiorgels in Helmond te houden.

Voorstel definitieve oplossing wordt gemaakt

De tijd tot 1 januari 2016 wordt gebruikt om, met de opgedane ervaring, een voorstel te maken voor een definitieve oplossing. Gezien de forse bezuinigingsoperatie waar de gemeente voor staat, vindt het College het niet gepast om nu een besluit voor meerdere jaren te nemen. Daarnaast moet er ook nog een besluit worden genomen over de precieze toekomst van de Gaviolizaal. Het voorstel voor de structurele oplossing zal besproken worden met betrokken partijen. Als het besluit bekend is wordt dat via de gebruikelijke middelen gecommuniceerd.

bron : Helmond.nl