Verkeerslichten worden aangepast

Foto:

De instelling van het verkeerslicht voor voetgangers bij de Kasteel
Traverse is gewijzigd. Het gaat om de oversteekplaats ter hoogte van het
politiebureau.

Als een voetganger bij dit verkeerslicht groen licht krijgt, krijgt een voetganger die in tegengestelde richting wil oversteken, niet langer ook automatisch groen. Een voetganger die vanaf de andere kant wil oversteken, moet zelf ook op de drukknop drukken om groen te krijgen. Het voordeel van deze nieuwe instelling is dat hiermee wordt voorkomen dat het groene licht vanuit de andere looprichting soms onnodig op groen springt, terwijl er vanuit die richting niemand oversteekt.

Vlottere doorstroming

De aanpassing levert een kleine tijdwinst op, waardoor auto’s op de Kasteel Traverse sneller groen licht krijgen. Dit leidt tot een vlottere doorstroming van het verkeer.

Oversteek voor visueel beperkten is verbeterd

Bij het verkeerslicht aan de Kasteel Traverse is de oversteek voor visueel beperkten verbeterd. Zij krijgen een lange oversteektijd van 25 seconden. Visueel beperkten kunnen hiervoor gebruik maken van een speciale drukknop aan de onderkant van de drukknopunit. Daarbij wordt dan een stemsignaal afgegeven, die aangeeft op welke oversteek je je bevindt, het zogenaamde ‘pratende verkeerslicht’. Vervolgens wordt er een piepsignaal gegeven bij groen licht, zodat de visueel beperkte veilig kan oversteken.

Voetgangers die slecht ter been zijn, kunnen ook gebruik maken van de speciale drukknop om een langere oversteektijd te krijgen.

bron : Helmond.nl