Werkzaamheden fietspad Kegelbaan gaan maandag van start

Foto:

Het fietspad op De Kegelbaan, bij de parkeerplaats naast de
Traversebrug, wordt aangepast. De situatie moet hierdoor
overzichtelijker en daarmee veiliger worden.

Het plein en de parkeerplaats bij De Kegelbaan hebben vorig jaar een kwaliteitsimpuls ondergaan. Het plein is volledig opgeknapt en heeft een andere inrichting gekregen. Ook werd er een nieuw fietspad aangelegd, naast de Traversebrug. Al vrij snel na de opening bleek dat het uitzicht voor het verkeer dat onder de Traversebrug door rijdt naar het plein, onvoldoende was. Ook was er te weinig ruimte tussen de fietsenstalling en het fietspad.

Fietspad en hekwerk worden verplaatst

Het fietspad wordt daarom ‘losgetrokken’ van de Traversebrug en ongeveer 4 meter verplaatst. Hierdoor ontstaat voor zowel auto’s als fietsers vanuit de Kasteeltuin, die onder de brug door komen, vrij zicht op het fietspad. De werkers zijn al bezig met het verplaatsen van het hekwerk van de fietsenstalling, dat is een stuk naar achteren geplaatst, waardoor er meer ruimte ontstaat bij de in- en uitgang van de stalling. Door aan de zijkant ook het hekwerk te verplaatsen, wordt meteen de stalling vergroot. Op de tekening hieronder kunt u de nieuwe inrichting van het fietspad zien.

Planning

Met het aanpassen van het fietspad wordt gestart op maandag 23 juni. De planning is dat de werkzaamheden op vrijdag 4 juli zijn afgerond.

Wegafsluiting

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de weg onder de Kasteel Traverse afgesloten voor het verkeer. Het is dan dus niet mogelijk om vanaf het kasteel naar De Kegelbaan te rijden en andersom. De parkeerplaats op De Kegelbaan blijft bereikbaar vanaf de Kasteel Traverse, via de Kamstraat (bij de Rabobank).

Samenspraak

Het aangepaste ontwerp is tot stand gekomen in samenspraak met de wijkraad Helmond-Centrum en de Fietsersbond.