Officieel van start met herinrichting Bakelse Aa

Foto:

Op vrijdag 20 juni zijn de werkzaamheden langs de Bakelse Aa officieel van start gegaan. Het gebied bij deze beek, nabij Dierdonk, wordt opnieuw ingericht.

Doel van de herinrichting van de Bakelse Aa is het voorkomen van wateroverlast in Helmond en gebieden benedenstrooms, zoals Veghel en ‘s-Hertogenbosch. De Bakelse Aa wordt omgevormd tot slingerende beek, zodat water langer kan worden vastgehouden. Op landgoed Bakelse Beemden word daarnaast een waterberging gerealiseerd.

Water parkeren

Ernest de Groot, lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas: “Naast Diesdonk, de waterberging ten zuiden van Helmond, vormt waterberging Bakelse Beemden straks een belangrijke waterberging voor Helmond en omgeving. Hier kan tijdelijk 215.000.000 liter water tijdelijk worden geparkeerd.”

Verbinding van natuurgebieden

De ecologische verbindingszone langs de Bakelse Aa verbindt natuurgebieden langs de Oude Aa en Kaweise Loop straks met elkaar. Voor recreanten wordt het gebied door de herinrichting nog aantrekkelijker door de uitbreiding van bestaande wandelpaden. Zowel de gemeente Helmond als de gemeenten Gemert-Bakel en Deurne zijn hier blij mee: “Het gebied dient als stedelijk uitloopgebied voor Helmond, maar biedt ook volop mogelijkheden voor wandelaars en fietsers uit andere plaatsen. Dat het nog mooier wordt is alleen maar fijn.”

Werkzaamheden langs de Bakelse Aa

Langs de Bakelse Aa worden op verschillende locaties werkzaamheden uitgevoerd. De realisatie van de waterberging bestaat uit de aanleg van kades en het plaatsen van een hoogwaterstuw in de Bakelse Aa. De Bakelse Aa krijgt haar natuurlijke, kronkelende staat terug door op verschillende locaties bochten te graven. De aanleg van de ecologische verbindingszone gebeurt door de oevers van de beek op verschillende locaties te verflauwen. Voor amfibieën zoals kikkers en padden worden her en der poelen aangelegd. Nieuwe vistrappen geven vissen tenslotte de ruimte om de beek op te zwemmen zonder dat zij worden gehinderd door obstakels. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin 2015. Overlast voor de buurt wordt tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk voorkomen.

[twitter_old 479901555618226176]