Riolering wordt gereinigd

In juli en augustus wordt op diverse plekken in Helmond de riolering
gereinigd. Tegelijkertijd vindt een inspectie van de rioolbuizen plaats.
Ook worden de straatputjes (kolken) schoongemaakt.

De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd om het riool schoon te houden en ervoor te zorgen dat het water goed wegstroomt.

Reinigen riolering

Het reinigen en inspecteren van de riolering gebeurt door het bedrijf Van der Valk en De Groot uit Waalwijk. Dit bedrijf gaat half augustus aan de slag in Mierlo-Hout, de Branchweg op bedrijventerrein Hoogeind en op het Brabanthof in Rijpelberg.

Reinigen afvoerputjes

De firma Adriaans uit Mierlo voert het reinigen van de straatputjes uit. Dit gebeurt in de maanden juli en augustus op diverse plekken in Helmond. Tijdens de bouwvak wordt er niet gewerkt.

Putten vrijhouden

Als in een bepaalde straat de riolering wordt gereinigd, dan worden de bewoners daarover met een brief geïnformeerd. In deze brief staan enkele zaken waar de bewoners rekening mee dienen te houden. Zo is het verstandig om het deksel van het toilet dicht te doen, om te voorkomen dat er water omhoog komt. Ook wordt aan de bewoners gevraagd om bij het parkeren van de auto op te letten dat het voertuig niet op of boven een put staat. Zo blijft de toegang tot de riolering vrij, zodat het onderhoudswerk uitgevoerd kan worden.