Helmondse imkersvereniging vreest voor bijenpopulatie.

Foto:

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de bijenwereld het erg moeilijk.Daarvoor zijn allerlei oorzaken, de parasiet varroa die de bijenvolken verzwakt, waardoor ze gevoelig
zijn voor infecties, te weinig en te weinig gevarieerd eten voor de bijen, met name m.b.t.
stuifmeel, nieuwe bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw, de zogenaamd
nicotinoïden,te weinig vakkennis bij imkers

“Imkersvereniging Helmond e.o.” start een nieuwe “Vervolgcursus
Bijenteelt” op om de kennis en vaardigheden van imkers te vergroten.
Hierdoor zullen zij beter in staat zijn om de
problemen in de bijenteelt op te lossen.

In oktober 2014 start de cursus en deze loopt door
in 2015. Bij voldoende resultaat komt men in aanmerking voor het officiële
diploma van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.

Op zondag 21 september 10.30 uur is er een
informatiebijeenkomst in de Bijenhal in het stadspark de Warande in Helmond.

Voor verdere informatie over de cursus: zie www.imkersvereniginghelmond.nl