Bent u tevreden over de veiligheid in Helmond, geef uw mening op de bijeenkomsten

Wat vindt u belangrijk als het gaat om veiligheid in onze stad? Deze
vraag staat centraal bij drie bijeenkomsten die de gemeente organiseert
en waarbij u kunt meepraten over veiligheid in Helmond.

Andere vragen die aan bod komen zijn: Waar zou extra aandacht voor moeten zijn? Welke doelen moet Helmond nastreven? En wat kunt Ăș zelf eraan doen om Helmond veiliger te maken?

Masterplan Integrale Veiligheid

Veilig kunnen wonen en leven vindt het college van burgemeester en wethouders belangrijk. Daarom wordt in deze collegeperiode het Masterplan Integrale Veiligheid opgesteld. Het opstellen van dit plan doet het college niet alleen, maar samen met de inwoners van de stad, bedrijven en partners, zoals wijkraden, politie, stadswacht en buurtpreventieteams. U kunt hierover dus ook meepraten.

Uw inbreng

Tijdens de bijeenkomst schetst de gemeente eerst een beeld van veiligheid in Helmond. Daarna krijgt u het woord en kunt u aangeven welke ambities Helmond zou moeten nastreven als het om veiligheid gaat. De bovengenoemde vragen staan daarbij centraal. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er, mede dankzij uw inbreng, een gedegen vierjaren veiligheidsbeleid komt.

Verdeling bijeenkomsten per wijk

Hieronder kunt u zien wanneer de drie bijeenkomsten plaatsvinden. Elke bijeenkomst is bedoeld voor een aantal wijken in de stad. De gemeente vraagt u zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bijeenkomst die voor uw wijk is georganiseerd. Mocht u die avond niet kunnen, dan is er de mogelijkheid dat u bij een andere bijeenkomst aansluit. De bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 tot 21.00 uur op:

  • Donderdag 11 september, wijkcentrum Westwijzer, Cortenbachstraat 70, voor de wijken Brandevoort, Stiphout-Warande, Mierlo-Hout en Helmond West
  • Donderdag 18 september, zaal Vissers, Peeleik 2, voor de wijken Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis
  • Maandag 22 september, Cacaofabriek, Cacaokade 1, voor de wijken Helmond-Noord, Helmond-Oost, Binnenstad en Centrum/Suytkade

Aanmelden

De gemeente hoort graag voor maandag 8 september of u aanwezig bent. U kunt zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten bij Ingrid van Lieshout van de afdeling Veiligheid en Bestuurs- en Juridische Zaken via e-mail. Geef a.u.b. in uw e-mail duidelijk aan bij welke van de drie bijeenkomsten u aanwezig bent. Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met mevrouw Van Lieshout via telefoonnummer 14 0492.

bron : Helmond.nl