Leger des Heils zoekt collectanten

Foto:

Het Leger des Heils zoekt collectanten in
Helmond voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van
24 tot en met 29 november 2014. De opbrengst wordt gebruikt voor het sociaal
maatschappelijk werk van het Leger des Heils.Een groeiende groep mensen heeft, als gevolg van
de economische crisis, moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien
voelen steeds meer mensen zich eenzaam. Meer en meer mensen doen een beroep op
de hulp van het Leger des Heils. In de vorm van gebruikte kleding, voedsel of
hulp bij schulden.

 
Het Leger des Heils wil mensen helpen die hulp
nodig hebben en nergens anders terecht kunnen. Iedereen kan een beroep doen op
het Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Jaarlijks helpt
het Leger des Heils 35.000 mensen met professionele zorg en begeleiding: van
maatschappelijke opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering.
De deuren van buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan voor iedereen open.
Wekelijks worden inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten
georganiseerd.
 
Voor deze projecten en het ontwikkelen van
nieuwe initiatieven, krijgt het Leger des Heils geen subsidie. Daarom zoekt het
Leger mensen die willen helpen, zodat dit belangrijke werk door kan blijven
gaan. Onder de noemer ‘Samenleven doe je dus niet alleen’, organiseert het Leger
des Heils in veel plaatsen een deur-tot-deurcollecte. Bent u tijdens de
collecteweek beschikbaar en wilt u zich aanmelden om in uw wijk te collecteren?
Ga dan naar www.legerdesheils.nl/collectanten of bel met 036 – 53 98 175.