Kastanjebomen aan de President Rooseveltlaan krijgen meer groeiruimte

Foto:

De kastanjebomen aan de President
Rooseveltlaan zijn de afgelopen jaren in conditie achteruit gegaan. De gemeente
wil de bomen voor de toekomst graag behouden. De achteruitgang is met name te
wijten aan te weinig (ondergrondse) groeiruimte.

Daarom wordt er maandag 15
september gestart met het versmallen van de rijbaan en het aanpassen van de
voet- en fietspaden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin
december.

De werkzaamheden vinden
plaats op de President Rooseveltlaan tussen de Wesselmanlaan en de Jan van
Brabantlaan. Dit is het gedeelte ter hoogte van het Elkerliek ziekenhuis. Er
wordt hier tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van Stiphout.
Verkeer richting het centrum wordt omgeleid via de Jan van Brabantlaan. Via die
route kunnen automobilisten die uit de richting Stiphout komen ook het
ziekenhuis bereiken. Fietsers en voetgangers worden via het fiets- en voetpad
aan de overzijde van de weg omgeleid.

Werkzaamheden

Door deze
werkzaamheden wordt niet alleen het noodzakelijke onderhoud aan de voet- en
fietspaden uitgevoerd,  maar wordt ook de
groeiruimte voor de bomen vergroot. Tenslotte wordt een gedeelte van de
riolering vervangen.