Zorgboog stopt met huishoudelijke hulp

De Zorgboog, organisatie voor wonen, welzijn en zorg in de Peelregio
stopt in 2015 met haar werkzaamheden rond hulp in het huishouden. Zij
gaat zich toeleggen op het verder versterken van de overige
zorgdiensten. De Zorgboog werkt in samenspraak met de gemeente Helmond
aan een goede oplossing voor de 350 cliënten en ruim 90 medewerkers. Het
tarief dat de Peelgemeenten bieden om de huishoudelijke hulp in te
kopen, is voor de Zorgboog ontoereikend.Vanaf 2015 gaat de zorg in Nederland ingrijpend veranderen. Gemeenten krijgen er nieuwe taken bij als het gaat om de ondersteuning die mensen thuis nodig hebben, waarbij ook minder geld beschikbaar is dan voorheen. De Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren regelen de zorg en ondersteuning voor hun inwoners samen, onder de naam Peel 6.1. Gezamenlijk besluiten deze gemeenten onder meer hoe ze de hulp in de huishouding regelen, of en welke hulp mensen krijgen en welke tarieven zij willen betalen aan zorgaanbieders.

Ton Borghs, lid van de raad van bestuur: “De veranderingen in de zorg raken alle diensten die de Zorgboog levert. Tegen die achtergrond is het noodzakelijk om nu keuzes te maken voor de toekomst. Na rijp beraad hebben wij het besluit moeten nemen dat wij ons vooral willen toeleggen op het verder versterken van onze overige zorgdiensten binnen de wijkzorg en wijkverpleging, binnen onze woonzorgcomplexen en binnen de jeugd- en kraamzorg. Het besluit te stoppen met hulp bij het huishouden heeft gevolgen voor de cliënten en de medewerkers. We vinden het erg belangrijk dat onze cliënten zo min mogelijk hinder ondervinden van ons besluit. Het heeft daarom onze voorkeur om de werkzaamheden samen met de betreffende medewerkers over te dragen aan een van de andere overgebleven aanbieders. We zijn hierover reeds in overleg. Het gaat om ongeveer 28 fulltime arbeidsplaatsen waar momenteel 90 mensen in veelal kleine dienstverbanden werkzaam zijn.”

Waarom stoppen met huishoudelijke hulp?
De afgelopen periode hebben de Peelgemeenten zich samen met de negen zorgaanbieders in de regio, waaronder de Zorgboog, intensief ingezet om hulp in het huishouden ook voor 2015 te behouden. Met zeven van deze negen zorgaanbieders is inmiddels overeenstemming bereikt. Met een zorgaanbieder zijn de gemeenten nog in overleg. Ton Borghs: “Tot onze spijt moeten we vaststellen dat het eindbod dat de Peel 6.1 gemeenten begin september 2014 hebben gedaan, neerkomt op een uurtarief dat behoorlijk beneden onze kostprijs ligt. Het is voor ons niet verantwoord door te gaan met het aanbieden van huishoudelijke hulp. Mede gelet op alle andere veranderingen in de zorg, hebben wij helaas geen andere keus dan te stoppen met het leveren van huishoudelijke hulp in 2015. Omdat de Zorgboog een relatief kleine aanbieder is op het gebied van huishoudelijke hulp, drukken de indirecte kosten zwaar op de totale kosten. Ook heeft de Zorgboog
in vergelijking met andere zorgaanbieders hoge loonkosten vanwege personeel dat reeds vele jaren in dienst is.”

Gevolgen voor medewerkers van de Zorgboog
Dit besluit heeft ingrijpende gevolgen voor de medewerkers. De arbeidsplaatsen binnen de afdeling hulp in het huishouden komen te vervallen. In totaal gaat het hier om ruim 90 medewerkers waarvan 34 medewerkers met een tijdelijk contract. Ton Borghs: “Wij gaan we er alles aan doen om deze medewerkers te begeleiden naar ander werk. We zijn in gesprek met andere (zorg)aanbieders van huishoudelijke hulp om Zorgboogmedewerkers in dienst te nemen. Op deze manier hopen wij dat de medewerkers hun werk in deze regio en voor hun cliënten kunnen voortzetten. Cliënten krijgen dan wel te maken met een andere zorgorganisatie die de huishoudelijke hulp levert.”

Zware beslissing

“De afgelopen periode hebben we ons als Zorgboog zo goed mogelijk voorbereid op alle veranderingen in de zorg”, besluit Ton Borghs. “Ons uitgangspunt is daarbij altijd dat we goede kwaliteit willen leveren en dat we de werkgelegenheid in de directe zorg en dienstverlening zoveel mogelijk willen behouden. Helaas is dat laatste in dit geval niet gelukt. Dat is uitermate jammer, zeker voor onze medewerkers.”

Reactie gemeente Helmond
Wethouder Nathalie van der Zanden van de gemeente Helmond reageert op het besluit van de Zorgboog: “Ik betreur het besluit van de Zorgboog zeer. Tegelijkertijd heb ik begrip voor de afweging die is gemaakt om in deze periode van veranderingen focus aan te brengen. Onze zorg gaat nu uit naar het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid en naar continuïteit van goede zorg voor onze inwoners. Wij zijn blij dat de Zorgboog zich inspant om voor zowel het personeel als de cliënten een goede oplossing te zoeken en wij zullen dit traject waar mogelijk ondersteunen. Een bezuiniging van 30% in 2015 oplopend naar 40% vanaf 2016 op de hulp bij het huishouden is zeer ingrijpend en zal ook voor inwoners van Helmond niet ongemerkt voorbij kunnen gaan. De inspanningen van de Peelgemeenten en de zorgaanbieders zijn erop gericht dat de mensen die dat hard nodig hebben nog steeds de juiste hulp krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken.“