Elkerliek heeft inloopuur voor rugpatiënten

Foto:

Op vrijdag 26 september houdt de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten
weer het maandelijkse inloopuur in het Elkerliek ziekenhuis op locatie Helmond.

Deze middag biedt u de mogelijkheid te praten met een
ervaringsdeskundige van de vereniging. Deze is tussen 13.00 en 15.00 uur
aanwezig voor het geven van advies, informatie en voorlichting.

De inloopuren zijn in principe elke laatste vrijdag van de maand.

U kunt zonder afspraak tussen 13.00-15.00 uur binnenlopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patiëntenvoorlichting.

telefoon : 0492 – 59 51 02

e-mail: [email protected]

Meer informatie is te vinden op de website van de vereniging: www.ruginfo.nl