Helmondse subsidies onder de loep

Foto:

De gemeente verstrekt jaarlijks veel subsidies en de subsidies tot 75.000 euro worden nu extra onder de loep genomen, er is geen enkele reden om te denken dat er gefraudeerd is of wordt, maar de rekenkamercommissie gaat hier wel een kijkje nemen.

Jaarlijks gaat het om ongeveer 2 miljoen euro aan subsidiebedragen van maximaal 75.000 euro wat de gemeente aan verenigingen en instanties aan subsidie verstrekt. De rekenkamercommissie gaat samen met een accountantsbureau ongeveer 20 dossiers bekijken om te zien hoe de subsidies zijn verstrekt en als de juiste procedures zijn gevolgd.