Vrijwilligerspenning voor Paul Smits

Paul Smits krijgt de vrijwilligerspenning van de
gemeente Helmond. Hij ontvangt deze onderscheiding voor zijn jarenlang inzet
voor Variëté Show Jacona (Jeugd Amateur Club Ontspanning na Arbeid)

De uitreiking
vindt plaats tijdens de viering van het 60 jarig jubileum van Variëté Show
Jacona om 17.00 uur, terrein de Uilenburcht, Prins Karelstraat 98A te Helmond.
Wethouder Stienen reikt de penning uit.

Verdiensten

Paul
(artiestennaam Paulo) is de drijvende kracht en oprichter van de Variëté Show
Jacona. Hij heeft er al die jaren voor gezorgd dat zowel Helmondse als andere
jongeren uit de omgeving terecht konden om “circuskunsten” aangeleerd te
krijgen. Hij traint de jongeren, verzorgd de kostuums, het materiaal en de
maandelijkse nieuwsbrief.

De
onvermoeibare vrijwillige inzet gedurende vele 
jaren is voor burgemeester en wethouders aanleiding geweest om Paul
Smits de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond toe te kennen.