Werkzaamheden op parkeerterrein van wc De Bus

Foto:

Op maandag 22 september zijn de werkzaamheden aan het parkeerterrein van
winkelcentrum De Bus in Helmond-Noord gestart. Het gedeelte van de
parkeerplaats aan de kant van het tankstation wordt opnieuw ingericht.

Om de herinrichting van de parkeerplaats mogelijk te maken, wordt de weg iets versmald en de groenstrook weggehaald. De bomen en de bestrating van het parkeerterrein worden verwijderd. Het rijgedeelte en de parkeervakken worden dan opnieuw verhard.

Half november klaar

Momenteel wordt het gehele winkelcentrum in een nieuw jasje gestoken. Entrees worden aantrekkelijker gemaakt, het pand van de Aldi wordt fors uitgebreid en het Chinees restaurant is verhuisd naar een nieuw plek. Om ervoor te zorgen dat delen van het parkeerterrein steeds bereikbaar blijven, worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd. De verwachting is dat het werk half november klaar is.