Impressie van de Natuurpoort in de Stiphoutse bossen 

Foto:

De eerste
schetsimpressies staan nu op papier. De natuurpoort in de Stiphoutse bossen –
aan het Molenven ten noorden van Stiphout Vooruit- begint zo steeds meer vorm
te krijgen. Afgelopen weken is met de omwonenden en andere belanghebbenden
gesproken.

Gisteren is de raadscommissie RF geïnformeerd. Kero Bouw en Vastgoed
gaat de Natuurpoort bouwen. De heer Bernaards wordt de uitbater. Het streven is
dat de Natuurpoort Stiphout eind 2015 open gaat.

Brabantse
Natuurpoorten zijn hét startpunt om de natuur te ontdekken, te ontspannen of
lekker actief buiten te zijn. De bezoeker vindt bij iedere Brabantse
Natuurpoort een natuurgebied van allure, ruime parkeergelegenheid, een horecavoorziening
en informatie over de natuur en routes. Alle Brabantse Natuurpoorten
zijn onderdeel van het fiets- en wandelroutenetwerk. Op www.natuurpoorten.nl is meer info te
vinden.

Natuurlijk gebouw

De architect heeft
een gebouw geschetst dat gemaakt is van natuurlijke materialen. Het past zo
uitstekend in het bos. Respect voor de natuur en de omgeving is belangrijk voor
zowel de gemeente, ontwikkelaar als uitbater. Er komt een parkeergelegenheid  tussen de bomen -tegenover het HAC-terrein-
met tussen de 150 en 170 plaatsen. De invulling van de speel- en
recreatievoorziening wordt later bepaald. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: een natuurlijke
speeltuin of dierenweide. De horecagelegenheid van de Natuurpoort moet voldoen
aan de regels zoals die gelden voor ‘horeca-buitengebied’. Het wordt dus
uitdrukkelijk géén ‘Horeca II’, zoals die er is in het centrum van Helmond.

Vervolg

De bouw start als alle procedures zijn doorlopen en de vergunning is
verleend. Het streven is dat de Natuurpoort Stiphout eind 2015 klaar is. Het
plan van aanpak is op hoofdlijnen als volgt.

        •      
Van schetsontwerp naar definitief ontwerp
      
Verdere invulling zoals de vorm van dagrecreatie
      
Bestemmingsplanprocedure (start 4e
kwartaal 2014)
      
Aanvraag Omgevingsvergunning
      
Realisatie/bouw (start 2e helft 2015)

 Schetsen

De schetsimpressies zijn te zien op www.helmond.nl/Natuurpoort.