Natuurcompensatie in natuurgebied De Bundertjes is afgerond

Foto:

Aan de Kanaaldijk Noordwest in Helmond wordt
het nieuwbouwproject De Groene Loper gerealiseerd. Op deze plek stond voorheen de
Kappa van Dam fabriek en een wilgenstruweel.

Deze natuur is gecompenseerd aan de overkant
van het kanaal, in natuurgebied De Bundertjes. De natuurcompensatie is
inmiddels afgerond, binnen het beschikbare budget. Daarmee is aan de
verplichtingen van provincie Noord Brabant voldaan.

De Bundertjes is een
groen gebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de woonwijk Helmond-Noord. Het
gebied kent, naast moerasbos en open water, ook graslanden en weiden. Het
gebied is een belangrijke schakel in het stroomgebied van de Oude Aa. Door de
natuurcompensatie is de natuurontwikkeling van het gebied verbeterd. De
gemeente heeft voor nu een beheerplan opgesteld tot 2020. Te zijner tijd wordt
bekeken naar een plan voor de jaren daarna.

Natuurwerkdag

Bewoners van de wijk
Helmond Noord hebben zelf hun steentje bijgedragen aan de natuurcompensatie in
De Bundertjes. Ze hebben tijdens een Natuurwerkdag in 2012 meegeholpen met het
inrichten van het gebied.