Omstanders van ongevallen zijn helden

Foto:

Een ongeluk of noodsituatie kan iedereen op elk moment van
de dag overkomen, dat is bekend. Maar wat weinig mensen weten is dat in zulke
gevallen maar liefst 90% van de levens gered worden door omstanders.Omstanders
met het vertrouwen én de kennis om eerste hulp te verlenen op deze kritieke
momenten zijn volgens het Rode Kruis helden, ongeacht waar en wie ze zijn. De
hulporganisatie roept daarom vandaag, op Wereld Eerste Hulp Dag, iedereen op om
held in de dop te worden, door het volgen van een EHBO-cursus. Daarnaast wordt
via een spot op sociale media wereldwijd
aandacht gevraagd voor het belang van Eerste Hulp-kennis.

Directe actie

De meeste levens worden gered door directe actie.  Een
geblokkeerde luchtweg bijvoorbeeld, kan na vier minuten al fataal zijn.
Hulpdiensten zijn niet altijd snel genoeg ter plaatse. Toch weten omstanders
niet altijd wat ze moeten doen. Helaas beschikt maar 3% van de Nederlanders
over aantoonbare Eerste Hulp-kennis.

Deze kennis kan in Nederland dus nog flink worden
opgeschroefd.

Kennis van Eerste Hulp

Door het verspreiden van EHBO-kennis en adviezen probeert
het Rode Kruis mensen zoveel mogelijk voor te bereiden op noodsituaties, zodat
mensen weten hoe te handelen in geval van nood en leed kan worden voorkomen.
Dit doet de organisatie door het aanbieden van landelijke EHBO-cursussen en de
EHBO-app voor mobiele telefoons, die inmiddels door
1,4 miljoen mensen is gedownload.
De app biedt instructies bij
ongevallen en de route naar dichtstbijzijnde AED-locatie of EHBO-post. Vanaf half
september is het cursusaanbod uitgebreid met een EHBO-cursus speciaal gericht
op de meest voorkomende ongevallen bij baby’s en kinderen waarin ouders in
slechts drie uur tijd leren hoe zij moeten handelen.

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen
in nood en wereldwijd een van de grote spelers op het gebied van Eerste
Hulpverlening en Eerste Hulponderwijs. Wereldwijd zijn er binnen de Rode
Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen 115.000 Eerste Hulptrainers actief. 
In Nederland is dat niet alleen de Eerste Hulpverlening bij rampen en
calamiteiten, maar ook bij kleine en grote evenementen zoals de Nijmeegse
vierdaagse, carnaval, Pinkpop en Koningsdag. Om het belang van Eerste Hulp
onder de aandacht te brengen, riep het Rode Kruis in 2000 de tweede zaterdag
van september als Wereld Eerste Hulp Dag uit.