Carat-kunstwerk in binnenstad vol symboliek

Foto:

Carat houdt Helmond bij elkaar. Onder die noemer schenkt
Stichting Carat in vijf jaar tijd elke Helmondse wijk een passend wijkkunstwerk.
De Binnenstad is nummer negen in de rij. Het Weverspark wordt verlevendigd met
een bijzonder labyrint.  Een co-creatie
van buurtbewoner Mario Kuijpers en kunstenaar André van Veghel. Op zondag 5
oktober wordt het werk feestelijk onthuld.Al 23 jaar lang drukt Stichting Carat, een
afvaardiging van betrokken Helmondse ondernemers, haar culturele stempel op de
stad. Dat heeft onder meer geleid tot de komst van het Carat-paviljoen in
stadspark De Warande, de fonteinen en de kerstbomen in de Zuid-Willemsvaart en
enkele prachtige kunstwerken in het centrum en de wijken van de stad.

Idee vanuit de wijk
Het project Carat houdt Helmond bij
elkaar, past perfect bij onze doelstelling”, stelt bestuurslid Jan van der
Velden.Wij willen cultuur op een
laagdrempelige manier, voor een groot publiek, gratis toegankelijk maken.” In
2009 is een start gemaakt met het wijkenproject.  In vijf jaar tijd krijgen de elf Helmondse
wijken ieder hun eigen kunstwerk. Participatie vanuit de wijk is daarbij van
groot belang. “Kunstenaars en betrokkenen uit de buurt kunnen hun voorstel
indienen. Zo krijg je een werk dat aansluit bij de omgeving, dat leeft bij de
wijkbewoners. Het idee voor het kunstwerk komt dus vanuit de wijk.” Er worden
uiteraard wat criteria gesteld aan de werken, die onder meer hufterproof en
duurzaam moeten zijn.

Symbolisch
Het idee van Mario Kuijpers om iets met een labyrint te doen, was één van
de negen ideeën die werden ingezonden na een oproep in het wijkblad Binnenstad
in Beeld. Na overleg tussen Wijkbeheer en Carat bleef een shortlist van vier
werken over. De buurtbewoners hebben uiteindelijk besloten welk idee werkelijkheid
wordt. De passie van Kuijpers voor labyrinten, maakte diepe indruk tijdens de
presentatie. Kuijpers nam na het verlossende woord direct contact op met André
van Veghel. “Mario had het idee, ik heb daar als kunstenaar handen en voeten
aan gegeven. De samenwerking verliep direct heel goed. Ik ben veel meer te
weten gekomen over de symboliek van een labyrint. Het staat voor je levensweg,
waarin je allerlei obstakels overwint. In het midden plaatsen we een vuurvogel,
die staat voor de wederopstanding.” Symboliek speelt een belangrijke rol in het
werk. Zo bestaat het labyrint uit precies 360 stenen, ze staan voor 360 graden,
de cirkel van het leven. “We hebben ook heel duidelijk de link met de omgeving
gezocht. Helmond staat bekend als textielstad, het weven leeft in de Binnenstad
in het bijzonder. Het labyrint is als het ware een in elkaar geweven patroon. Ook
de drie Weversspoelen die onderdeel uitmaken van het kunstwerk, verwijzen naar
dat verleden.”

Kleurrijke Binnenstad
Jan Terbeek van Stichting Wijkbeheer Binnenstad is heel tevreden met het
resultaat. “Dit werk past perfect bij de Binnenstad, bij het Weverspark en bij
het verleden van deze wijk. Een kleurrijk werk dat er écht uit springt. Ik vind
het prachtig dat het kunstwerk een plekje krijgt in het amfitheater, waardoor
praktisch gebruik en kunst in elkaar op gaan. Kinderen mogen hier gerust
spelen.” Overigens waren door dat praktische gebruik niet alle wensen van het
duo achter het werk realiseerbaar. Want struikelen over de stenen van het
labyrint is bijvoorbeeld geen optie. “Alles is in goed overleg met Stichting
Carat, Wijkbeheer en de kunstenaars verlopen”, vertelt Van der Velden.

Onthulling
De onthulling van het werk is op zondag 5 oktober. De ontvangst is om 12.00
uur bij Wijkhuis de Fonkel. De leerlingen van Basisschool de Vuurvogel en een
aantal genodigden zijn daarbij aanwezig. Om 13.00 uur volgt de onthulling, voor
iedereen toegankelijk, in het Weverspark. De leerlingen van de basisschool
hebben de doeken die het werk in eerste instantie verhullen, kleurrijk versiert. Zowel wethouder Stienen (cultuur) als
wijkwethouder De Vries zijn aanwezig. Stadsharmonie Phileutonia zorgt voor de muzikale
omlijsting.