WMO in Helmond en andere Peelgemeenten goed geregeld

Foto:

Helmond en de andere Peelgemeenten zijn er klaar voor om vanaf 1 januari
2015 begeleiding te bieden aan de inwoners die deze zorg nodig hebben.
Begeleiding bestaat uit onder meer woonbegeleiding, individuele
begeleiding, dagbesteding en kort verblijf voor bijvoorbeeld
dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke
beperking.

Op dit moment hebben ongeveer 2600 inwoners in de Peelgemeenten deze zorg. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten er verantwoordelijk voor dat deze zorg geregeld wordt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Nu regelt het Rijk dat nog via de AWBZ. De gemeenten moeten dit met minder geld doen. De komende periode gaan de gemeenten met de zorgaanbieders werken aan nieuwe manieren om de ondersteuning vorm te geven.

Overeenkomst met zorgaanbieders

Op donderdag 2 oktober tekende Nathalie van der Zanden, wethouder Wmo, samen met de andere wethouders in de Peel de overeenkomsten met de zorgaanbieders. Rond 1 november a.s. kunnen ook de zorgaanbieders die beschermd wonen, kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning bieden de overeenkomsten met de Peelgemeenten tekenen.

Brief aan cliƫnten

Begin november krijgen alle inwoners in de Peelgemeenten die een indicatie hebben voor begeleiding en dagbesteding een persoonlijke brief. Daarin staat wat de verandering voor hen betekent en waar zij terecht kunnen met vragen.

Alle inwoners die dagbesteding en begeleiding hebben kunnen in principe gewoon bij hun eigen zorgaanbieder blijven, zo lang hun indicatie in 2015 geldig is. De zorgaanbieder moet wel de overeenkomst met de Peelgemeenten tekenen om deze zorg te kunnen blijven leveren.

bron : Helmond.nl