Fietspad niet verlicht genoeg voor jeugd

Foto:

Het nieuwe schoolgebouw waar de Carolus Borromeus College gehuisvest zit heeft verlichting op de fietsroute die ernstig te wensen overlaat. Daarom stelt de PvdA hierover enkele vragen aan de gemeente.

Ook ouders hebben volgens de brief van de PvdA grote zorgen over de veiligheid van hun kinderen als in de donkere maanden de verlichting niet aangepast gaat worden. Binnenkort is het tijdens de ochtendspits donker en dan is een goed verlicht fietspad naar school wel noodzakelijk.

De PvdA stelde de volgende vragen aan de gemeente en wacht nog op antwoord en hoopt dat er snel aktie ondernomen zal worden om de situatie te verbeteren.

1. Klopt
het dat de school(-directie) de gemeente al herhaaldelijk heeft gevraagd
om de straatverlichting op de Veedrift en de Berenbroek tijdig, dus vóór
de komende wintertijd, tot een veilig niveau te verbeteren?

2. Zullen
deze verbeteringen de komende weken worden aangelegd, en zo nee waarom
niet?

3. Indien
er nog geen verbetermaatregelen in gang zijn gezet bent u bereid om deze
op zeer korte termijn alsnog op te dragen zodat realisatie voor de
wintertijd plaats kan vinden?

4. Wilt
u de te nemen maatregelen -inclusief de tijdsplanning – zo snel mogelijk
met de schooldirectie communiceren, zodat deze de groeiende onrust onder
ouders en kinderen zal kunnen wegnemen?