Informatieavond over de veranderingen in de zorg in 2015

Vanaf
2015 verandert er veel in de zorg. De gemeente wordt dan verantwoordelijk voor
alle (niet medische) zorg en ondersteuning thuis en alle vormen van jeugdhulp.
Wilt u meer weten over de gevolgen van deze veranderingen? Kom dan op woensdag
10 december aanstaande naar de informatiemarkt in wijkhuis De Geseldonk in
Mierlo-Hout.

De markt vindt plaats van 19.30 uur (inloop) tot 22.00 uur en is voor alle inwoners van Helmond.
Want iedereen kan met zorg en ondersteuning voor zichzelf en/of familieleden te
maken krijgen. Bijvoorbeeld ouders van kinderen die ondersteuning nodig hebben,
mantelzorgers, inwoners die hulp nodig hebben bij het voeren van hun huishouding,
mensen die hulp nodig hebben bij het verplaatsen in en om het huis en/of met
vervoer en inwoners die behoefte hebben aan sociaal contact.

Er zijn diverse organisaties aanwezig, zoals
Savant, Zorgboog, LEVgroep, KBO, ORO en de gemeente.  Medewerkers van de gemeente geven vanaf 20.00
uur presentaties over de veranderingen in jeugdhulp en Wmo. Na de presentaties
is er de gelegenheid om vragen te stellen.

De informatieavond wordt georganiseerd door de
wijkraad Mierlo-Hout, in samenwerking met de gemeente Helmond.  In een aantal andere wijken vinden de komende
maanden ook dergelijke bijeenkomsten plaats.