Nieuwe namen en andere taken voor raadscommissies

In 2015 gaat er wat veranderen bij de raadscommissies. De commissies krijgen andere namen en (deels) andere taakgebieden.

Ook het stramien van vergaderen verandert, zodat het beter aansluit op de raadsvergaderingen en de mogelijkheid biedt om beginspraakavonden te houden. Hiervoor dient de Verordening op de raadscommissies nog aangepast te worden. Dat zal besproken gaan worden in de commissie ABA van 15 december 2014. De bedoeling is om met de nieuwe werkwijze te gaan starten in januari.

Nieuwe namen

De vier raadscommissies krijgen nieuwe namen:

  • raadscommissie Bestuur en Economie  (was Algemene bestuurlijke aangelegenheden);
  • raadscommissie Omgeving   (was Ruimtelijk fysiek);
  • raadscommissie Maatschappij  (was Samenleving);
  • raadscommissie Financiën  (was Middelen, ondersteuning en economie).

Taken

De commissie Bestuur en Economie houdt de taken van de “oude” commissie ABA, maar krijgt er economie en arbeidsmarkt, werk en inkomen, organisatie en informatie, personeel en automatisering en facilitaire zaken bij.

De commissie Omgeving houdt de taken van de “oude” commissie RF, maar krijgt er sport, kunst en cultuur en beheer gemeentelijke gebouwen bij.

De commissie Maatschappij houdt de taken van de “oude” commissie S, maar raakt sport, kunst en cultuur kwijt. Dat komt o.a. omdat in deze commissie de decentralisaties van jeugdzorg en de Wmo besproken worden.

De commissie Financiën tenslotte gaat zich vooral bezighouden met concernplanning en control (behandeling bestuursrapportage, voorjaarsnota, begroting en jaarrekening). Deze commissie zal wat minder vaak vergaderen dan de andere commissies.

Vergaderingen

De reguliere vergaderingen van de raadscommissies worden voortaan allemaal in dezelfde week gehouden, twee weken na de raadsvergadering. De week tussen de raadsvergadering en de commissievergaderingen kan dan gebruikt worden voor het voorbereiden van vergaderingen, voor werkbezoeken en beginspraakavonden.
Het vergaderritme is dan als volgt:

  • week 1,  raadsvergadering
  • week 2,  beginspraakavonden (3-4 keer per jaar per commissie) en werkbezoeken
  • week 3,  vergaderingen van de raadscommissies
  • week 4,  geen reguliere vergaderingen

Het vergaderschema voor 2015 is al door de raad vastgesteld.

bron : Helmond.nl