High door water uit de kraan

Waterschap Aa en Maas heeft ontdekt tijdens metingen bij drie rioolwaterzuiveringen dat slechts 90% van de drugs in het water afgebroken werd. Drugs zoals cannabis, cocaïne, speed en xtc.

Xtc is wel de hardnekkigste variant omdat dit in het water het slechtst afgebroken kan worden. Het grootste deel komt dan in oppervlaktewater terecht, hoe dit komt is nog niet te verklaren.